235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Prvňáčci

1.A, 1.B, 1.C – sraz před školou v 8.00 – 8.15 hod.
– slavnostní uvítání ředitelem školy před školou
– přesun s rodičů dětmi do jednotlivých tříd – všichni s ochranou dýchacích cest
– plánovaný konec výuky 1.9. v 9.50 hod.
– v 16.30 hod. – informativní třídní schůzky – všichni s ochranou dýchacích cest
– 2.9 a 3.9.. vyučování od 8.00 do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 6.9. do 8.9. vyučování od 8.00 do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 9.9. do 10.9. vyučování od 8.00 do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 13.9. – vyučování dle řádného rozvrhu – odchod domů nebo do ŠD

1.D – 9.D (waldorfské třídy) – sraz před školou v 8:50 – 9:00 hod.
– slavnostní uvítání pedagogickým sborem a případně zástupci MČ Praha 6 v 9:10 hod. u soviček
– 2. 9. – 3. 9. – výuka v prvním školním týdnu:
– vyučování pro I. stupeň od 8:20 do 11:40 hod. vždy s TU s návazností na odchod domů nebo do ŠD
– vyučování pro II. stupeň od 8:20 do 12:35 hod. vždy s TU [...] 

celý článek zde

V letošním školním roce 2020/2021 jsme se 1. září 2020 sešli před školou.

Pan ředitel slavnostně přivítal nové žáky – prvňáčky a rodiče, popřál všem radostný a úspěšný školní rok. Následně si paní učitelky odvedly své žáky spolu s rodiči do svých tříd.

Zde jim předaly pamětní listy od MČ Prahy 6 a seznamovaly je s učebnicemi.

Přejeme všem klidný nový školní rok.  [...] 

celý článek zde

Informace k nástupu 1.ročníků do školy dne 1.9. 2020

1.A, 1.B, 1.C – sraz před školou v 8.00 – 8.15 hod.
– slavnostní uvítání ředitelem školy před  školou

– v případě zájmu rodičů  přesun s dětmi do jednotlivých tříd

– plánovaný konec výuky 1.9. v 9.30 hod.
– v 16.30 hod. – informativní třídní schůzky

– 2.9 – 4.9.. vyučování od 8.00 do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 7.9. do 9.9. vyučování od 8.00 do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 10.9. do 11.9. vyučování  od 8.00 do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD – od 14.9. – vyučování dle  řádného rozvrhu – odchod domů nebo do ŠD [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás seznam pomůcek, které je nutné nakoupit pro budoucí prvňáčky:

· desky na číslice

· trojhrannou tužku a trojhranné pastelky

Na VV a PČ:

· zástěrku nebo halenu

· kelímek na vodu z umělé hmoty

· hadřík

· krycí vodové barvy

· temperové barvy

· paleta

· tuš

· štětce – vlasový č.4 a č. 8, plochý štětec č.12 štětinový  [...] 

celý článek zde

V pondělí 2.9. jsme zahájili nový školní rok 2019/2020. Zvláště slavnostní byl tento den pro naše prvňáčky, kteří se za doprovodu rodičů sešli v sále. Výjimečnost prvního školního dne byla umocněna uvítacím proslovem pana ředitele a vystoupením pěveckého a tanečního souboru Musica e Danza. Poté už žáci následovali paní učitelky, které je zavedly do prvních tříd, kde jim byl předán pamětní list, aby na důležitou událost v jejich životě nikdy nezapomněli. Přejeme jim mnoho úspěchů a věříme, že jim nadšení ze školy vydrží po celou školní docházku. [...] 

celý článek zde

Informace k nástupu 1.ročníků do školy dne 2.9. 2019

1.A, 1.B, 1.C – sraz před školou v 8.00 – 8.15 hod.
– slavnostní uvítání ředitelem školy a zástupci MČ Praha 6 v 8.30 hod. v sále  školy

– uvítací koncert školního souboru

– plánovaný konec výuky 2.9. v 10.00 hod.
– 3.9 – 6.9.. vyučování od 8.00 do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 9.9. do 13.9. vyučování od 8.00 do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 16.9. vyučování dle řádného rozvrhu – odchod domů nebo do ŠD [...] 

celý článek zde

Na středu 12. 6. 2019, kdy teplota dosahovala 32stupňů, bylo naplánováno dopoledne pro předškoláky z MŠ Šmolíkova, k nimž se připojila i 1. A. Vymyslet program pro 50 dětí nebylo jednoduché, protože hlavní kritérium bylo, abychom se neupekli. Děti ze 4. A se zhostily role organizátorů dokonale. Naprosto samostatně promyslely a naplánovaly nejrůznější aktivity (včetně zajištění odměn, nakreslení plakátů, výroby pomůcek), vybraly vhodná místa ve stínu a ráno si vše potřebné na stanoviště samy připravily. Po rozlosování sedmičlenných věkově smíšených skupinek, které se obešlo bez jakýchkoli protestů, si mrňata odvedly a po celou dobu se o ně pečlivě staraly. Nikoho z dospělých při přípravě ani při samotném dopoledni vůbec nepotřebovaly. Opět se ukázalo, že dáme-li dětem čas a příležitost pracovat na něčem pro ně smysluplném, nepotřebují žádnou vnější motivaci ani velení dospělých. Jsou schopny pracovat jako tým, promýšlet nejrůznější řešení, diskutovat a argumentovat, rozdělit si role, srozumitelně komunikovat a v neposlední řadě přijmout zodpovědnost za to, aby se vše zdařilo. Mám z nich radost. [...] 

celý článek zde
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa