235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Zprávy 2021-2022

1 2 3 6

Vážení ukrajinští rodiče,

oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

– s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),

– kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,

– kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022, [...] 

celý článek zde

Vážená paní ředitelko/Vážený pane řediteli,

rádi bychom vašim žákům a studentům nabídli možnost zúčastnit se našich florbalových letních příměstských kempů, které se uskuteční ve třech červencových termínech v oblasti pražského Chodova.

Chtěli bychom Vás poprosit, zda byste mohli přesdílet obsah našeho dopisu (dokument příměstské kempy.pdf v příloze) skrze Váš školní intranet, nebo e-mailing, aby se dostal k žákům a jejich rodičům. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče a zaměstnanci školy,

dokončujeme úvodní fázi projektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Dědina, kdy jsme ve spolupráci s dětmi, s Vámi i se zástupci státní správy a samosprávy identifikovali a pojmenovali hlavní problémy. Děkujeme všem za perfektní spolupráci při vyplňování dotazníků, a především páťákům, sedmákům, vedoucí projektu paní Pavlatové a paní učitelce Bomerové za zpracování prezentace, kterou děti představily pracovní skupině.  [...] 

celý článek zde

Žádáme všechny žáky školy, kteří měli pro distanční výuku zapůjčena technická zařízení (tablety, notebooky, počítače atd.), aby je vrátili škole do 27.6.2022.

Na zařízeních bude nutné udělat údržbu. Všechna zařízení vracejte do kabinetu informatiky.

Prosíme rodiče žáků, aby na vrácení zápůjčky dohlédli.

Děkujeme,

Mgr. Mojmír Dunděra,

ředitel ZŠ Dědina. [...] 

celý článek zde

Dne 30. 6. 2022 bude provoz školní družiny ráno beze změny, tj. od 6,30 do 7,40 hod. a dále návazně po rozdání vysvědčení od 8,45 do 15,00 hod.

Provoz waldorfské družiny bude cca od 10,00 do 15,00 hod.

Odchody jsou umožněny kdykoliv během dne na základě lístečku s časem odchodu a zda jde dítě samo či s doprovodem.

 Romana Doušová, vedoucí vychovatelka

celý článek zde

Dne 30.6. 2022 výdej oběda bude podáván formou svačiny ( obložená houska) a bude pouze na objednání u hospodářky školní jídelny.

Oběd bude možné si vyzvednout od 8.30 – 11.00 hodin.

Objednávky jsou přijímány nejpozději do pondělí 27. 6. 2022 na adrese: jidelna@zsdedina.cz

Odcházející žáci z 9. tříd mohou vrátit čipy v pracovních dnech mezi 9 – 13 hodinou. Nebo po dohodě s hospodářkou školní jídelny. [...] 

celý článek zde

V květnu proběhla schůzka pracovní skupiny se zástupci organizace Pěšky městem (koordinátor projektu) za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a zástupců státní správy. Žáci 5.A a 7.A pod vedením paní učitelky E.Bomerové vytvořili a představili na základě mapování a dotazníkového šetření prezentaci.
Dále se hovořilo o těchto hlavních tématech: [...] 

celý článek zde

Pro všechny objevitele ve věku 6 až 14 let je připravený pestrý vesmírný a kosmický program, tentokrát pouze prezenčně a to jako obvykle na Novém PORGU, Praha 4.

Po celý den probíhají programy v mobilním planetáriu a další vesmírné kurzy. Od 15.30 se  studentíci mohou zapojit do vesmírného workshopu a vytvořit nejlepší vozítko pro přistání na Marsu.

Vybírat můžete z těchto témat: [...] 

celý článek zde

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Živá zahrada. S dětmi zapisujeme dvakrát ročně ve stanovených termínech živočichy na školní zahradě a posíláme mapovací karty. Za pozorované živočichy se získávají body, za určitý počet bodů může školní zahrada získat titul Živá zahrada. Smyslem projektu však nejsou body ani tituly – jde o to, aby děti pochopily souvislost mezi úpravou zahrady a výskytem určitých druhů živočichů a aby se také naučily zvířata pozorovat a určovat. [...] 

celý článek zde
1 2 3 6
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa