235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Zprávy 2023-2024

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy. [...] 

celý článek zde

Dobrý den,

chtěli bychom pozvat vaše děti i tento rok na včelařský příměstský tábor v Jinonicích.

Letos se bude konat v termínu  8. – 12. 7. 2024 a tématem bude „Cesta medu“. 

Kdybyste věděli o někom, kdo by měl o včelí tábor také zájem, klidně prosím letáček šiřte. Přihlášky posílejte na email martin.semerad@srdcevcele.cz

Těšíme se na viděnou! [...] 

celý článek zde

Realizace projektu: 1.4.2023 – 31.3.2025

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Aktivity

  1. Školní asistenti

2. školní speciální pedagog

3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ a ŠD

4 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

5. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD [...] 

celý článek zde
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa