235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Zprávy 2023-2024

Dne 28.6. 2024 výdej oběda bude podáván formou svačiny ( toast ) a bude pouze na objednání. Prosím, ohlídejte v aplikaci stravné!

Oběd bude možné si vyzvednout od 8.30 – 11.00 hodin.

Objednávky jsou přijímány nejpozději do pátku 21. 6. 2024 do 14.00 hodin, v aplikaci www.strava.cz

Obědy pro cizí strávníky a seniory budou ukončeny dne 27. 6. 2024.

Odcházející žáci z 9. tříd mohou vrátit čipy v pracovních dnech mezi 9 – 13 hodinou. Nebo po dohodě s hospodářkou školní jídelny. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče a milí předškoláci,

na měsíc květen a červen pro Vás připravujeme Hravá odpoledne ve škole.

Zábavnou formou si zde děti vyzkoušejí a procvičí vše, co by budoucí prvňáčci měli ovládat (např. správný úchop psacího náčiní, procvičíme správnou výslovnost hlásek, jemné pohyby rukou apod.).

Hravá odpoledne budou probíhat v prostorách naší školy 27.5., 3.6. a 10.6. 2024 v odpoledních hodinách od 15.00 – 16.00 hod. Děti si mohou vyzkoušet i první posezení ve školních lavicích a seznámit se s novým prostředím. [...] 

celý článek zde

Termín úhrady za stravné – žáci školy(zákonní zástupci) jsou povinni uhradit stravné do 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující.

Pokud oběd není zaplacen, není možné stravu vydat.

Přeplatky :

Přeplatky se vrací na konci školního roku v měsíci červenec, na uvedené číslo účtu na přihlášce ke stravování.

celý článek zde

Milí rodiče,

Připomínáme, že do 30.4. probíhá hlasování v projektu Nápad pro Šestku, ve kterém můžete podpořit nápady obyvatelů Prahy 6 a posunout je tak blíže k realizaci. Mezi nápady je i několik zajímavých projektů na Dědině. Nápady si můžete prohlédnout v sekci https://www.napadprosestku.cz/napady/ a pokud Vás některý z nich zaujal, můžete ho podpořit v sekci https://www.napadprosestku.cz/hlasovani/.
 [...] 

celý článek zde

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy. [...] 

celý článek zde
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa