Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol
Prezentace o škole (ke stažení)

Video o škole (ke stažení)

Napsali o nás

Charakteristika školy

Základní škola Dědina je školou s přibližně 500 žáky, je umístěna ve zdravém prostředí západního okraje Prahy v bezprostřední blízkosti obory Hvězda a Divoké Šárky.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Dědina, který je stále otevřeným dokumentem, reagujícím na aktuální úpravy vzdělávacího rámce pro základní školy a nové pedagogické směry ve výuce. Školní vzdělávací program zahrnuje dva vzdělávací směry, klasický s akcentem na jazyky a waldorfský. Od prvních ročníků jsou vyučovány cizí jazyky. V klasické části školy anglický , od šestého ročníku francouzský a v osmém a devátém německý. Ve waldorfské části od prvního ročníku do devátého jazyk německý a anglický. Na výuce jazyků se podílejí také zahraniční lektoři.
Žáci doplňují svůj týdenní program povinných předmětů dalšími volitelnými předměty – informatika, sport a konverzace v cizím jazyce.
Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Praxi zde vykonávají studenti fakult Pedagogické, Přírodovědecké a Fakulty tělesné výchovy a sportu.

Škola podporuje smysluplné trávení odpoledního volného času svých žáků bohatou nabídkou kroužků sportovního, uměleckého, jazykového, počítačového zaměření, využívá sportovišť v areálu školy, tělocvičny, keramickou dílnu, hudební sál apod. Pro žáky 1. stupně je k dispozici dobře vybavená školní družina. Při škole pracuje kvalitní pěvecko-instrumentální soubor Musica e Danza.

Učitelé mají zájem o další vzdělávání, ochotně uplatňují nové metody – projektové, kooperativní vyučování apod., spolupracují s fakultami UK a předávají své zkušenosti studentům – budoucím pedagogům během jejich pedagogických praxí.
Při škole pracuje Klub přátel školy a Školská rada. Zájem rodičů o školu podporují i tradiční akce školy – vánoční besídky, masopust, koncerty a taneční představení, jarmarky a zábavná odpoledne na konci školního roku.

Název školy: Základní škola Dědina
Adresa: Praha 6, 161 00, Žukovského 580/6
Telefon: 235 359 229, fax: 235 355 185
Email: dundera(zavinac)zsdedina.cz
www stránky: www.zsdedina.cz

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ