Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

1.A, 1.B, 1.C – sraz před školou v 8.00 – 8.15 hod.
– slavnostní uvítání ředitelem školy před školou
– přesun s rodičů dětmi do jednotlivých tříd – všichni s ochranou dýchacích cest
– plánovaný konec výuky 1.9. v 9.50 hod.
– v 16.30 hod. – informativní třídní schůzky – všichni s ochranou dýchacích cest
– 2.9 a 3.9.. vyučování od 8.00 do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 6.9. do 8.9. vyučování od 8.00 do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 9.9. do 10.9. vyučování od 8.00 do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 13.9. – vyučování dle řádného rozvrhu – odchod domů nebo do ŠD

1.D – 9.D (waldorfské třídy) – sraz před školou v 8:50 – 9:00 hod.
– slavnostní uvítání pedagogickým sborem a případně zástupci MČ Praha 6 v 9:10 hod. u soviček
– 2. 9. – 3. 9. – výuka v prvním školním týdnu:
– vyučování pro I. stupeň od 8:20 do 11:40 hod. vždy s TU s návazností na odchod domů nebo do ŠD
– vyučování pro II. stupeň od 8:20 do 12:35 hod. vždy s TU