Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Seznam členů nové Školské rady ZŠ Dědina na období 2021-24

Zástupci pegadogických pracovníků:

Mgr. Stanislav Šindelář, sindelar@zsdedina.cz

Mgr. Dagmar Čížková, cizkova@zsdedina.cz

———————————————-

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Mgr. Jan Krejčí, krejci.praha6@gmail.com,

Mgr. Eliška Krohová, eliska.krohova@gmail.com

———————————————-

Zástupci zřizovatele:

Michael Svoboda, svoboda@ams-znalec.cz

Mgr. Jiří Růžička, jruzicka@praha6.cz

———————————————-

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce
Výsledky voleb do ŠR za pedag. pracovníky

Volební řád ŠR

Jednací_řád ŠR

Zprávy ze zasedání Školské rady ZŠ Dědina:

skolskarada_06.02.06
skolskarada_13.11.06
skolskarada_14.05.07
skolskarada_09.06.08
skolskarada_11.11.08
skolskarada_10.11.09
skolskarada_25.10.10
skolskarada_18.06.12
skolskarada_11.12.12
skolskarada_25.11.13
skolskarada_16.02.15
skolskarada_01.06.15
skolskarada_23.11.15
skolskarada_13.06.16
skolskarada_14.11.16

Zprávy ze zasedání původní Rady školy ZŠ Dědina (před sloučením se ZŠ Vlastina):

skolskarada_16.12.04
skolskarada_25.01.05

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"