235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Seznam členů nové Školské rady ZŠ Dědina na období 2021-24

Zástupci pegadogických pracovníků:

Mgr. Stanislav Šindelář, sindelar@zsdedina.cz

Mgr. Dagmar Čížková, cizkova@zsdedina.cz

———————————————-

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Mgr. Jan Krejčí, krejci.praha6@gmail.com,

Mgr. Eliška Krohová, eliska.krohova@gmail.com

———————————————-

Zástupci zřizovatele:

Michael Svoboda, svoboda@ams-znalec.cz

Mgr. Jiří Růžička, jruzicka@praha6.czRuzickaJ@senat.cz

———————————————-

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce
Výsledky voleb do ŠR za pedag. pracovníky

Volební řád ŠR

Jednací_řád ŠR

Zprávy ze zasedání Školské rady ZŠ Dědina:

skolskarada_06.02.06
skolskarada_13.11.06
skolskarada_14.05.07
skolskarada_09.06.08
skolskarada_11.11.08
skolskarada_10.11.09
skolskarada_25.10.10
skolskarada_18.06.12
skolskarada_11.12.12
skolskarada_25.11.13
skolskarada_16.02.15
skolskarada_01.06.15
skolskarada_23.11.15
skolskarada_13.06.16
skolskarada_14.11.16

Zprávy ze zasedání původní Rady školy ZŠ Dědina (před sloučením se ZŠ Vlastina):

skolskarada_16.12.04
skolskarada_25.01.05

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa