Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Seznam členů nové Školské rady ZŠ Dědina na období 2021-24

Zástupci pegadogických pracovníků:

Mgr. Stanislav Šindelář, sindelar@zsdedina.cz

Mgr. Dagmar Čížková, cizkova@zsdedina.cz

———————————————-

Zástupci zákonných zástupců žáků:

Mgr. Jan Krejčí, krejci.praha6@gmail.com,

Mgr. Eliška Krohová, eliska.krohova@gmail.com

———————————————-

Zástupci zřizovatele:

Michael Svoboda, svoboda@ams-znalec.cz

Mgr. Jiří Růžička, jruzicka@praha6.czRuzickaJ@senat.cz

———————————————-

Výsledky voleb do ŠR za zákonné zástupce
Výsledky voleb do ŠR za pedag. pracovníky

Volební řád ŠR

Jednací_řád ŠR

Zprávy ze zasedání Školské rady ZŠ Dědina:

skolskarada_06.02.06
skolskarada_13.11.06
skolskarada_14.05.07
skolskarada_09.06.08
skolskarada_11.11.08
skolskarada_10.11.09
skolskarada_25.10.10
skolskarada_18.06.12
skolskarada_11.12.12
skolskarada_25.11.13
skolskarada_16.02.15
skolskarada_01.06.15
skolskarada_23.11.15
skolskarada_13.06.16
skolskarada_14.11.16

Zprávy ze zasedání původní Rady školy ZŠ Dědina (před sloučením se ZŠ Vlastina):

skolskarada_16.12.04
skolskarada_25.01.05

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"