235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Školní zahrada

V srpnu byl na zahradě ZŠ Dědina dokončen neobvyklý šestiboký včelín, který byl spolu s dalšími výukovými prvky postaven v rámci projektu Zahrada dvanácti smyslů, podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR. Školní zahrada se tak stává přívětivějším místem pro výuku – a to je v době pandemie obzvlášť potřebné.

Včelín bude sloužit včelařskému kroužku, který zde již třináctým rokem probíhá pod vedením zkušeného včelaře. Díky krytému prostoru včelína se budou nyní jednotlivé naplánované činnosti ve včelstvu vykonávat bez ohledu na aktuální třeba i deštivé počasí – a to ať už půjde o pravidelné kontroly zdraví včel, léčení nebo třeba svátek medobraní. [...] 

celý článek zde

Cílem projektu je rozšířit výukové prvky pro účely EVVO ve školní zahradě, zvýšit její biodiverzitu a na příkladě fungování školy a přilehlé zahrady poukázat na principy trvalé udržitelnosti. Dalším cílem je přenést do venkovních prostor výuku, kterou lze právě zde nejlépe prakticky ukázat a vyzkoušet (např. postupy zpracování obilí, pozorování rostlin, měření meteorologických jevů). Projekt je zčásti participativní a předpokládá účast pedagogů, žáků a jejich rodičů. Koncepce dvanácti smyslů vychází z waldorfské pedagogiky a bude ozvláštněním pro vnímání zahrady jako celku. [...] 

celý článek zde
Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa