Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

V srpnu byl na zahradě ZŠ Dědina dokončen neobvyklý šestiboký včelín, který byl spolu s dalšími výukovými prvky postaven v rámci projektu Zahrada dvanácti smyslů, podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR. Školní zahrada se tak stává přívětivějším místem pro výuku – a to je v době pandemie obzvlášť potřebné.

Včelín bude sloužit včelařskému kroužku, který zde již třináctým rokem probíhá pod vedením zkušeného včelaře. Díky krytému prostoru včelína se budou nyní jednotlivé naplánované činnosti ve včelstvu vykonávat bez ohledu na aktuální třeba i deštivé počasí – a to ať už půjde o pravidelné kontroly zdraví včel, léčení nebo třeba svátek medobraní.

Včely na školách měly v dřívějších dobách velkou tradici a profese řídícího učitele a včelaře byla téměř nerozlučně spojena. Dnes mnozí zprvu zakroutí pochybovačně hlavou, když uslyší, že by ve školní zahradě ve městě mohly být včely, ale praxe sama ukazuje, že je možné úspěšně včely chovat i v novodobé zástavbě moderního velkoměsta, a že se zde nejen včelám velmi dobře daří, ale také že žádným způsobem nenarušují harmonický chod školního prostředí. Děti samy již berou život se včelami jako běžnou součást života školy a generace sourozenců nově přicházející do první třídy se na včely a práci ve včelařském kroužku těší.

„Včelám ve městě se dnes daří vlastně mnohdy lépe, než těm na venkově“, vysvětluje včelař  Mgr. Martin Semeráda, Ph.D, „a je to především díky pestrosti pylové pastvy, kterou skýtají s láskou opečovávané zahrádky kolem jednotlivých domů. Kolem českých vesnic se namnoze táhnou nekonečné lány monokultur, které se z pohledu včel rychle mění v poušť, kdežto na své zahrádce chtějí mít lidé stále kolem sebe kvetoucí život, barvy a vůně po celý rok a tak i včely zde najdou hojnou potravu.“ Děti se tak prostřednictvím lásky ke včelám učí i starosti a péči o krajinu. A protože láska je podporována krásou, byl také nový včelín postaven ve tvaru včelí plástve a opatřen dokonce malebnou zvoničkou.

Včelín postavila firma Madera Pura.

Viz www.maderapura.cz

www.warre.cz

www.facebook.com/maderapurapraha

« z 2 »
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"