235 359 229
235 355 185

Základní škola Dědina

Žukovského 6, Praha, 161 00

Dobrý den,

chtěli bychom pozvat vaše děti i tento rok na včelařský příměstský tábor v Jinonicích.

Letos se bude konat v termínu  8. – 12. 7. 2024 a tématem bude „Cesta medu“. 

Kdybyste věděli o někom, kdo by měl o včelí tábor také zájem, klidně prosím letáček šiřte. Přihlášky posílejte na email martin.semerad@srdcevcele.cz

Těšíme se na viděnou! [...] 

celý článek zde

Žáci 2.B se po vysvědčení vydali do Království železnic, kde propojili příjemné s užitečným. Hravou formou se naučili, jak překonávat nástrahy města jako chodci a účastníci provozu. Na modelech si vyzkoušeli různé situace, se kterými se mohou v rámci dopravy ve městě potkat. Samozřejmě zůstalo i dost času na volnou zábavu.

celý článek zde

Děti ze třídy 5.B opět poslaly peníze, získané prodejem vlastních výrobků na vánočním jarmarku, organizaci Helppes – Centru výcviku psů pro postižené. Finančním darem 9730 Kč podpořily projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ (výchova, výcvik a předávání asistenčních a signálních psů) a přispěly na pomoc lidem se zdravotním postižením na cestě k integraci a soběstačnosti pomocí speciálně vycvičených psů. [...] 

celý článek zde

Výtěžkem z vánočního jarmarku děti z 5.C opět přispěly k záchraně naší krásné přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu. Částkou 5000 Kč podpořily výkup lokality Na Skřivánku. Výpočtem jsme pak zjistili, že plocha odpovídající této částce je velká zhruba jako necelé dvě třídy.

Na jaře se pojedeme podívat, jak péče o takové lokality vypadá. To má na starosti Český svaz ochránců přírody, který celou kampaň Místo pro přírodu pořádá a zastřešuje. [...] 

celý článek zde

Realizace projektu: 1.4.2023 – 31.3.2025

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Aktivity

  1. Školní asistenti

2. školní speciální pedagog

3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání v ZŠ a ŠD

4 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

5. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD [...] 

celý článek zde

Jak do školy 2024-2025

Školní systém, elektronická ŽK

Strava.cz - přihlášení

Jídelníček

Mapa spádovosti

Strava.cz - informace

3D model školy

Sportovní areál

Volná místa