235 359 229
235 355 185

Základní škola Dědina

Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Při prohlídce nejstaršího českého skanzenu lidové architektury v Přerově nad Labem byl přesun do minulosti vskutku rychlý. Děti nadšeně obdivovaly všechna stavení našich předků, jejich vnější vzhled i vnitřní prostory, které byly v předvelikonočním čase vkusně a lákavě vyzdobeny. Zaujala je také na první pohled vlídná a útulná škola. Po výkladu paní průvodkyně však usoudily, že by do ní asi chodit nechtěly, vzhledem k přísnému režimu, který zde kdysi panoval…        [...] 

celý článek zde

U příležitosti Dne učitelů Praha 6 pravidelně oceňuje své nejlepší učitele ze svých základních i mateřských škol. Titul Vynikající učitel na návrh svých ředitelů přebírají pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy. [...] 

celý článek zde

Dne 20.března 2024 proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“. 

Chvíli před 9. hodinou se začala škola pomalu zaplňovat návštěvníky, rodiči s dětmi, kteří se přišli podívat do tříd na výuku. Podle předpokladu většina rodičů navštívila první a druhé třídy.

S přivítáním a uvedením rodičů do patřičné třídy pomáhaly jako obvykle žáci. Letos byli „uvaděči“ ze 4.C a z 5.B. Každou vyučovací hodinu se vystřídaly. Návštěvy hodin trvaly do 11:40 hodin. [...] 

celý článek zde

První jarní den jsme v 2.B pojali aktivně a spolu s rodiči jsme se
sešli, abychom si upletli pomlázky a vyrobili velikonoční věnce a
dekorace. Celé odpoledne se neslo v příjemné a veselé náladě a všichni
jsme si akci moc užili.

Mgr. Lenka Víšková

celý článek zde

Děti z 2.B se vypravily do světa včel, a to prostřednictvím programu „Včely“ v Národním zemědělském muzeu. Děti se seznámily s fascinujícím světem včel, jejich způsobem života a komunikací. Dozvěděly se něco o práci včelaře a včelích produktech, také ochutnali med od včel z muzejních úlů. Zjistily, kde včely bydlí a jak to v úlu všechno funguje. Na závěr si vyrobily svíčku z včelího vosku.
Zůstal i čas na volnou prohlídku exponátů muzea. [...] 

celý článek zde

Ve dnech 19. až 21. února proběhla na Základní škole Dědina zajímavá intervence paní Hélène Rullon, francouzské učitelky 1. stupně, která vyučuje i na konzervatoři herectví a zpěvu v Annemasse v Horním Savojsku.

Cílem bylo zlepšení intonace, přízvuku, výslovnosti a obohacení slovní zásoby.

Paní Rullon si získala pozornost a sympatie našich žáků svou osobností, nadšením a svým netradičním přístupem k výuce. O tom svědčí dopisy, které jí žáci napsali. Její přínos k obohacení vzdělávacího prostředí na Základní škole Dědina byl oceněn jak učiteli, tak žáky. [...] 

celý článek zde

Hravá odpoledne ve škole

Jak do školy 2024-2025

Školní systém, elektronická ŽK

Strava.cz - přihlášení

Jídelníček

Mapa spádovosti

Strava.cz - informace

3D model školy

Sportovní areál

Volná místa