Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Počátkem školního roku 2022/2023 navazuje naše škola na projekt žákovské samosprávy (kroužek Škola pro demokracii) organizovaný na ZŠ Dědina v předchozích letech a pořádá pravidelně jednou měsíčně zasedání žákovského parlamentu, jehož řady navštěvují 2 volení zástupci z každé třídy, konkrétně od 5. do 9. ročníku.

Společná setkání si kladou za cíl zapojit děti do procesu chápání, spoluutváření školního života a prostředí aktivně, v kontextu a souvislostech.

Na jednotlivých zasedáních v průběhu školního roku vznáší členové parlamentu nejen provozní náměty a připomínky vzešlé od jednotlivých tříd (řeší následně ředitel školy), nýbrž zaměřují společně s koordinátory svou pozornost také na oblast tzv. měkkých dovedností, jako např. spolupráci, komunikaci, vedení lidí a projektů etc.

Nedílnou součástí obsahu výuky je taktéž její terénní “praxe” zahrnující kupříkladu návštěvu obou komor parlamentu či vysílání zástupců na zasedání žákovského parlamentu městské části Praha 6.

Mgr. Jitka Šichová
           Mgr. Martin Babača

koordinátoři žákovského parlamentu ZŠ Dědina

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"