235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Počátkem školního roku 2022/2023 navazuje naše škola na projekt žákovské samosprávy (kroužek Škola pro demokracii) organizovaný na ZŠ Dědina v předchozích letech a pořádá pravidelně jednou měsíčně zasedání žákovského parlamentu, jehož řady navštěvují 2 volení zástupci z každé třídy, konkrétně od 5. do 9. ročníku.

Společná setkání si kladou za cíl zapojit děti do procesu chápání, spoluutváření školního života a prostředí aktivně, v kontextu a souvislostech.

Na jednotlivých zasedáních v průběhu školního roku vznáší členové parlamentu nejen provozní náměty a připomínky vzešlé od jednotlivých tříd (řeší následně ředitel školy), nýbrž zaměřují společně s koordinátory svou pozornost také na oblast tzv. měkkých dovedností, jako např. spolupráci, komunikaci, vedení lidí a projektů etc.

Nedílnou součástí obsahu výuky je taktéž její terénní “praxe” zahrnující kupříkladu návštěvu obou komor parlamentu či vysílání zástupců na zasedání žákovského parlamentu městské části Praha 6.

Mgr. Jitka Šichová
           Mgr. Martin Babača

koordinátoři žákovského parlamentu ZŠ Dědina

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa