Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Cílem projektu je rozšířit výukové prvky pro účely EVVO ve školní zahradě, zvýšit její biodiverzitu a na příkladě fungování školy a přilehlé zahrady poukázat na principy trvalé udržitelnosti. Dalším cílem je přenést do venkovních prostor výuku, kterou lze právě zde nejlépe prakticky ukázat a vyzkoušet (např. postupy zpracování obilí, pozorování rostlin, měření meteorologických jevů). Projekt je zčásti participativní a předpokládá účast pedagogů, žáků a jejich rodičů. Koncepce dvanácti smyslů vychází z waldorfské pedagogiky a bude ozvláštněním pro vnímání zahrady jako celku.

V rámci projektu je plánována úprava 144 m2 na tvorbu záhonů, biotopů, sázení keřů a stromů. Bude zastoupeno především bylinné a keřové patro (31 ks keřů), v rámci stromového patra se bude jednat o 5 ks stromů (2 ks jeřáb moravský sladkoplodý, kdouloň, mišpule německá, hloh peřenoklanný). Součástí úpravy terénu bude tvorba tzv. bylinkové spirály s léčivými bylinami (kruhový kamenný útvar, průměr 2m), „jíloviště“, kde bude volně přístupný jíl na ploše cca 2m2 a umělé rašeliniště (2m2) s ukázkou masožravých a mokřadních rostlin.

V zahradě bude instalováno 10  rozebratelných objektů, a to:

– Dvoukomorový kompostér. Parametry prvku (š/v/h, cm): 200/108/100

– Meteorologická stanice. Parametry prvku (š/v/h, cm): (40/40/35) Meteorologická budka, podstavec + vnitřní vybavení (srážkoměr, teploměr, tlakoměr)

– 2 ks laviček. Parametry prvku (š/v/h, cm): 170/40/45

– Sluneční hodiny. Parametry prvku (š/v/h, cm): cca 50/50/50

– Čmeláčí hnízdo. Parametry prvku (š/v/h, cm): 31,5/31/30

– Včelín. Parametry prvku (š/v/h, cm):  480/385/480 

– Zahradní pec. Parametry prvku (š/v/h, cm): 80/160/100

– Hmyzí hotel. Parametry prvku (š/v/h, cm):  70/150/20

– Větrná harfa. Parametry prvku (š/v/h, cm): 70/100/15

Projekt byl schválen Státním fondem životního prostředí ČR 4.7.2018. Bude ukončen nejpozději do 31.8.2020. V rámci projektu proběhne 8 participačních aktivit pro rodiče, děti a přátele školy s rozsahem cca 8 840 účastníkohodin. Koordinátorkou projektu je školní koordinátorka EVVO Alžběta Trojanová, která spolupracuje s řešitelským týmem dvanácti odborníků včetně zaměstnanců školy.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"