235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Cílem projektu je rozšířit výukové prvky pro účely EVVO ve školní zahradě, zvýšit její biodiverzitu a na příkladě fungování školy a přilehlé zahrady poukázat na principy trvalé udržitelnosti. Dalším cílem je přenést do venkovních prostor výuku, kterou lze právě zde nejlépe prakticky ukázat a vyzkoušet (např. postupy zpracování obilí, pozorování rostlin, měření meteorologických jevů). Projekt je zčásti participativní a předpokládá účast pedagogů, žáků a jejich rodičů. Koncepce dvanácti smyslů vychází z waldorfské pedagogiky a bude ozvláštněním pro vnímání zahrady jako celku.

V rámci projektu je plánována úprava 144 m2 na tvorbu záhonů, biotopů, sázení keřů a stromů. Bude zastoupeno především bylinné a keřové patro (31 ks keřů), v rámci stromového patra se bude jednat o 5 ks stromů (2 ks jeřáb moravský sladkoplodý, kdouloň, mišpule německá, hloh peřenoklanný). Součástí úpravy terénu bude tvorba tzv. bylinkové spirály s léčivými bylinami (kruhový kamenný útvar, průměr 2m), „jíloviště“, kde bude volně přístupný jíl na ploše cca 2m2 a umělé rašeliniště (2m2) s ukázkou masožravých a mokřadních rostlin.

V zahradě bude instalováno 10  rozebratelných objektů, a to:

– Dvoukomorový kompostér. Parametry prvku (š/v/h, cm): 200/108/100

– Meteorologická stanice. Parametry prvku (š/v/h, cm): (40/40/35) Meteorologická budka, podstavec + vnitřní vybavení (srážkoměr, teploměr, tlakoměr)

– 2 ks laviček. Parametry prvku (š/v/h, cm): 170/40/45

– Sluneční hodiny. Parametry prvku (š/v/h, cm): cca 50/50/50

– Čmeláčí hnízdo. Parametry prvku (š/v/h, cm): 31,5/31/30

– Včelín. Parametry prvku (š/v/h, cm):  480/385/480 

– Zahradní pec. Parametry prvku (š/v/h, cm): 80/160/100

– Hmyzí hotel. Parametry prvku (š/v/h, cm):  70/150/20

– Větrná harfa. Parametry prvku (š/v/h, cm): 70/100/15

Projekt byl schválen Státním fondem životního prostředí ČR 4.7.2018. Bude ukončen nejpozději do 31.8.2020. V rámci projektu proběhne 8 participačních aktivit pro rodiče, děti a přátele školy s rozsahem cca 8 840 účastníkohodin. Koordinátorkou projektu je školní koordinátorka EVVO Alžběta Trojanová, která spolupracuje s řešitelským týmem dvanácti odborníků včetně zaměstnanců školy.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa