Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

třídy mají výuku od 8.00 do 9.40 hod. – žáci se budou testovat

waldorfské třídy – stejně jako 1. třída 8:50 – 9:00 hod. před školou

obědy se vydávají od 10.30 do 13.00 hod

waldorfské třídy mají výuku do 11.40 hod (bez oběda)

školní družina ZŠ je v provozu od 9:40 hod.

W školní družina v návaznosti na konec vyučování.

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"