Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

třídy mají výuku od 8.00 do 9.40 hod. – žáci se budou testovat

waldorfské třídy – stejně jako 1. třída 8:50 – 9:00 hod. před školou

obědy se vydávají od 10.30 do 13.00 hod

waldorfské třídy mají výuku do 11.40 hod (bez oběda)

školní družina ZŠ je v provozu od 9:40 hod.

W školní družina v návaznosti na konec vyučování.