Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Informace k nástupu 1.ročníků do školy dne 1.9. 2020

1.A, 1.B, 1.C – sraz před školou v 8.00 – 8.15 hod.
– slavnostní uvítání ředitelem školy před  školou

– v případě zájmu rodičů  přesun s dětmi do jednotlivých tříd

– plánovaný konec výuky 1.9. v 9.30 hod.
– v 16.30 hod. – informativní třídní schůzky

– 2.9 – 4.9.. vyučování od 8.00 do 9.40 hod. (2 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 7.9. do 9.9. vyučování od 8.00 do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD
– od 10.9. do 11.9. vyučování  od 8.00 do 11.40 hod. (4 vyučovací hodiny) – odchod domů nebo do ŠD – od 14.9. – vyučování dle  řádného rozvrhu – odchod domů nebo do ŠD

—————————————————————————————————–

1.D – 9.D (waldorfské třídy) – sraz před školou v 8.50 – 9.00 hod.
– slavnostní uvítání pedagogickým sborem a případně zástupci MČ Praha 6 v 9.10 hod. u altánu

2. 9. – 4. 9. – výuka v prvním školním týdnu:

– vyučování pro I. stupeň od 8.20 do 11.40 hod. vždy s TU s návazností na odchod domů nebo do ŠD

– vyučování pro II. stupeň od 8.20 do 12.35 hod. vždy s TU

—————————————————————————————————–

Informace k nástupu ostatních tříd do školy dne 1.9. 2020

– třídy mají výuku od 8.00 do 9.40 hod.

– waldorfské třídy – stejně jako 1.třída 8.50 – 9.00 hod.

– obědy se vydávají od 10.30  do 11.30 hod

– waldorfské třídy mají výuku  do 11.40 hod (bez oběda)

—————————————————————————————————–

– školní družina ZŠ je v provozu od 9.40 hod. – W školní družina od 10.30 hod.

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ