235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Ve 3. B se od první třidy sešla opravdu multikulturní společnost. Chodí sem děti, jejichž mateřským jazykem je korejština, vietnamština, ukrajinština, slovenština. Jeden chlapec z ukrajiny ovládá ruštinu a další umí dobře německy, protože prožil rané dětství v zemi našich západních sousedů.

V literatuře jsme četli krátký příběh o Babylonské věži z knihy Ivana Olbrachta. Náš „čechoslovák“ nabídl, že přečte tento text ve slovenštině. I ostatní děti dostaly tedy za úkol přečíst příběh o zmatení jazyků ve své mateřštině.

Při dni otevřených dveří vznikl nápad zahrát Zmatení jazyků jako divadlo. Bylo to velmi živé a tak paní učitelka napsala kratičkou dramatizaci tohoto příběhu.

Rodiče pomohli s překlady a s kostými a vzniklo představení. Malí herci se učili výrazné artikulaci i pohybovému ztvárnění své role a všemu dalšímu, co k divadlu patří.

Dle ohlasu rodičů, kolegů i žáků se představení povedlo. Posuďte sami – klikněte na tento odkaz: (doplníme)

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa