235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,
s ohledem na skutečnost, kdy se při volbách do Školské rady ZŠ Dědina nepodařilo shromáždit potřebný počet hlasů za zákonné zástupce žáků klasické části, prohlašuji tyto volby za neplatné.

Podle volebního řádu se musí volby opakovat nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů, tj do 24.7.2024.
Do té doby bude nutné znovu podat návrhy kandidátů za klasickou část školy. Je vždy lepší, když je možné vybírat z více kandidátů a i když volební řád volbu pouze z jednoho kandidáta umožňuje, nepůsobí to příliš optimisticky.

Kandidátovi za klasickou část školy se omlouváme za neúspěšný průběh voleb.

Pokud by se volby nepovedly ani napodruhé, jmenuje zástupce rodičů a zákonných zástupců žáků přímo ředitel školy. Za volební výbor proto prosím o opakované podání návrhů kandidátů do Školské rady a o maximální zapojení hlasujících.

Navržení kandidáti musí být o návrhu vyrozuměni a souhlasit s kandidaturou.
Návrh kandidátů prosíme zaslat elektronickou formou přímo řediteli školy v termínu do 11.7.2024. Doporučujeme opět přípravu medailonků kandidátů, které zveřejníme na webových stránkách školy, a které umožní, aby se voličům představili.

Vlastní volby se budou konat od 24.7. do 31.7.2024 elektronickou formou prostřednictvím Google formuláře. Odkaz na elektronické hlasování bude zaslán rodičům do jejich účtu určenému pro komunikaci se školou (www.skolaonline.cz). Abychom zajistili pouze jeden hlas za každého žáka, bude využit k přihlášení Google účet žáka (jmeno.prijmeni20xx@zsdedinaonline.cz), kdy letopočet je rokem nástupu žáka do školy. Prosíme proto o kontrolu funkčnosti účtu. V případě technických potíží (nemožnost hlasování) kontaktujte vedení školy pro náhradní řešení.

Funkční období původní Školské rady končí 30.6.2024. Nová Školská rada bude ustavena usnesením Rady městské části P-6 v počtu 6 členů.
Zastoupení ve Školské radě bude:
2 zástupci – zřizovatel, 2 zástupci – pedagog. školy, 2 zástupci – rodiče
Podle volebního řádu bude zastoupení rodičů vždy po 1 zástupci z každé části školy, z klasické a waldorfské.

Dne: 25.6.2024

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa