235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Ve školním roce 2023/2024 se naše škola přihlásila do projektu participace vyhlášeného městskou částí Praha 6, v němž si děti vyzkoušely spolurozhodování o využití finančních prostředků.

Žáci a žačky od 5. do 9. ročníků nejprve uspořádali v rámci třídy sběr nápadů, následně hlasovali o nejlepších z nich, aby nakonec vítězné náměty doručili prostřednictvím svých koordinátorů na zasedání žákovského parlamentu. 

Na volebním zasedání měli zástupci tříd za úkol hlasovat pro 5 nápadů, které by naše škola měla za přidělené peníze realizovat. 

Výsledky „voleb“ přikládáme v příloze. 

V novém školním roce se tedy můžeme těšit na ODPOČINKOVÉ ZÓNY a také VENKOVNÍ UČEBNU.

Pozn.: Vítězné projekty k realizaci byly vybrány s ohledem na pravidla zadavatele projektu.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa