235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Termín úhrady za stravné – žáci školy(zákonní zástupci) jsou povinni uhradit stravné do 25. dne předchozího měsíce na měsíc následující.

Pokud oběd není zaplacen, není možné stravu vydat.

Přeplatky :

Přeplatky se vrací na konci školního roku v měsíci červenec, na uvedené číslo účtu na přihlášce ke stravování.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa