Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Během lektorského programu Lesů Hl.M.Prahy Život lesa v Divoké Šárce se žáci dvou pátých a čtvrté třídy nejen dozvídali zajímavosti o stromech včetně poznávačky listů, ale prostřednictvím zábavných her pronikali i do tajů života lýkožroutů, lesních mravenců a jejich predátorů. V tříhodinovém programu nechyběly ani ukázky mysliveckých trofejí a zvuky různých druhů lesních zvířat vyluzované na vábničku. V akci konané při příležitosti Dne stromů se dětem přiblížila i práce lesních hospodářů, děti si mohly navrtat sondy do kmene stromů a odhadovat jejich stáří a zdravotní stav. Výuka se tak ze školních lavic přesunula pod širé nebe a propojila se zkušenostmi a prací odborníků.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"