Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážený pane řediteli,

informuji Vás, že dne 31.10.2023 proběhlo, při ranním příchodu dětí do školy, krátké metodické zaměstnání na přechodu pro chodce před školou v ul. Vlastina 19 s cílem v praxi ověřit znalosti dětí při přecházení pozemní komunikace s provozem tramvají. Podle informací, které mám od strážníků z místa, byly děti obezřetné a správně aplikovaly nabyté znalosti z dopravní výchovy i přednášek v praxi. Věřím, že i tato aktivita přispěla k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Děkuji Vám i učitelům za iniciativu, kterou jste v rámci bezpečnosti dětí při účasti v silničním provozu vynaložili. Při našich přednáškách se ukázalo, že jsou děti velmi dobře informované a vědí, jak se při přecházení orientovat. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří své děti na cestu do školy v nových podmínkách připravili.  Zvýšený dohled strážníků bude pokračovat ještě do konce tohoto týdne.

Závěrem Vám děkuji za vytvoření výborných podmínek pro přednáškovou činnost.

S pozdravem,

Zdeněk KOVANDA,

ředitel OŘ MP Praha 6

Českomalínská 776/25

160 00 Praha 6

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"