235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážený pane řediteli,

informuji Vás, že dne 31.10.2023 proběhlo, při ranním příchodu dětí do školy, krátké metodické zaměstnání na přechodu pro chodce před školou v ul. Vlastina 19 s cílem v praxi ověřit znalosti dětí při přecházení pozemní komunikace s provozem tramvají. Podle informací, které mám od strážníků z místa, byly děti obezřetné a správně aplikovaly nabyté znalosti z dopravní výchovy i přednášek v praxi. Věřím, že i tato aktivita přispěla k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Děkuji Vám i učitelům za iniciativu, kterou jste v rámci bezpečnosti dětí při účasti v silničním provozu vynaložili. Při našich přednáškách se ukázalo, že jsou děti velmi dobře informované a vědí, jak se při přecházení orientovat. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří své děti na cestu do školy v nových podmínkách připravili.  Zvýšený dohled strážníků bude pokračovat ještě do konce tohoto týdne.

Závěrem Vám děkuji za vytvoření výborných podmínek pro přednáškovou činnost.

S pozdravem,

Zdeněk KOVANDA,

ředitel OŘ MP Praha 6

Českomalínská 776/25

160 00 Praha 6

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa