Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

S účinností od 1.4. 2022 jsou upraveny ceny obědů na částky:

děti

7 – 10 let 1 oběd 31,- Kč

11 – 14 let 1 oběd 33,- Kč

15 a více let 1 oběd 35,- Kč

dospělí

zaměstnanci 1 oběd 39,- Kč

externí strávníci 1 oběd 117,- Kč

oběd do nosiče 1 oběd 117,- Kč

senioři 1 oběd 60,- Kč

K úpravě cen stravného, navýšení o 2,- Kč, došlo z důvodů prudkého zvýšení dodavatelských cen za nákup surovin na přípravu obědů a rostoucí ceny za energie.

Původní ceny obědů již nevyjadřují skutečnou hodnotu nákladů na jejich přípravu.

Případné dotazy denně osobně nebo telefonicky na čísle:

tel. 235 357 226, vedoucí školní jídelny – Vlaďka Roubalová

V Praze dne: 23.3.2022

Mgr. Mojmír Dunděra

ředitel školy

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"