Žukovského 6, Praha, 161 00
Přístavba ZŠ Dědina – video
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Certifikát - veřejná sbírka
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Naše škola v těchto dnech získala finanční prostředky na podporu grantového projektu Bezpečné cesty do školy, který probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pěšky městem, z. s. (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř šedesáti pražských školách, ukázky realizovaných projektů i úspěšných opatření pro bezpečnější pěší cesty v okolí škol naleznete na www.peskymestem.cz.

Cílem programu je

• zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy • zapojení žáků i rodičů do hledání nebezpečných míst v okolí školy

• podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu • zvýšení zájmu žáků i rodičů o dění v okolí školy • snížení automobilového provozu a zlepšení životního prostředí v okolí školy • projektový návrh řešení nebezpečných míst v okolí školy a zvýšení bezpečnosti žáků při cestě do školy a zpět

• prosazení návrhu dopravního řešení

Do realizace projektu budou zapojeny jednotlivé třídy – děti budou mapovat nebezpečná místa při své cestě do školy. Při této činnosti poprosíme v brzké době o spolupráci i Vás, rodiče. Uvítáme samozřejmě i Vaše další náměty.

vedení školy

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"