Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Naše škola v těchto dnech získala finanční prostředky na podporu grantového projektu Bezpečné cesty do školy, který probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou a je koordinován organizací Pěšky městem, z. s. (PM). V minulých letech byl úspěšně realizován na téměř šedesáti pražských školách, ukázky realizovaných projektů i úspěšných opatření pro bezpečnější pěší cesty v okolí škol naleznete na www.peskymestem.cz.

Cílem programu je

• zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí školy • zapojení žáků i rodičů do hledání nebezpečných míst v okolí školy

• podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole) a zdravého životního stylu • zvýšení zájmu žáků i rodičů o dění v okolí školy • snížení automobilového provozu a zlepšení životního prostředí v okolí školy • projektový návrh řešení nebezpečných míst v okolí školy a zvýšení bezpečnosti žáků při cestě do školy a zpět

• prosazení návrhu dopravního řešení

Do realizace projektu budou zapojeny jednotlivé třídy – děti budou mapovat nebezpečná místa při své cestě do školy. Při této činnosti poprosíme v brzké době o spolupráci i Vás, rodiče. Uvítáme samozřejmě i Vaše další náměty.

——————————————————————————

Prezentace práce tříd na projektu

Ve čtvrtek 26.5.2022 žáci 5.A a 7.A pod vedením paní učitelky Bomerové vytvořili a představili na základě mapování žáků všech zapojených tříd a dotazníkového šetření prezentaci. (viz níže)

Schůzka pracovní skupiny

Po prezentaci proběhla schůzka pracovní skupiny se zástupci spolku Pěšky městem (koordinátory projektu) za účasti paní radní Kubíkové, pana radního Lály a zástupců státní správy.

Hovořilo se o těchto hlavních problémech:

– nebezpečné přecházení u zásobovacího vjezdu do OC Delta

– nerespektování režimu pěší zóny před školou

– napojení pěší zóny u ulice Pod Cihelnou a otáčení vozidel na konci slepé ulice

– nebezpečné křižovatky v ulici Pod Cihelnou (u školního hřiště)

– omezení, která nastanou v souvislosti s plánovanou přístavbou školy

vedení školy

File name : 2021-2022-Prezentace_BCS_dedina.pdf

×
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"