235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Zprávy 2023-2024

Vážený pane řediteli,

informuji Vás, že dne 31.10.2023 proběhlo, při ranním příchodu dětí do školy, krátké metodické zaměstnání na přechodu pro chodce před školou v ul. Vlastina 19 s cílem v praxi ověřit znalosti dětí při přecházení pozemní komunikace s provozem tramvají. Podle informací, které mám od strážníků z místa, byly děti obezřetné a správně aplikovaly nabyté znalosti z dopravní výchovy i přednášek v praxi. Věřím, že i tato aktivita přispěla k bezpečnosti dětí v silničním provozu. Děkuji Vám i učitelům za iniciativu, kterou jste v rámci bezpečnosti dětí při účasti v silničním provozu vynaložili. Při našich přednáškách se ukázalo, že jsou děti velmi dobře informované a vědí, jak se při přecházení orientovat. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří své děti na cestu do školy v nových podmínkách připravili.  Zvýšený dohled strážníků bude pokračovat ještě do konce tohoto týdne. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče,

dnes jsme poštou opět obdrželi zprávu o plošném přerušení dodávky vody na sídlišti Dědina. Oznámení se seznamem dotčených ulic dávám do přílohy.

Od úterý 7.11. 8.00 do středy 8.11. 5.00 bude kvůli provádění oprav a revizních prací přerušena dodávka vody. Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti.

Na doporučení zřizovatele ředitel vyhlašuje 7.11. 2023 v souladu se školskou legislativou volný den ředitele školy. [...] 

celý článek zde

Vážení rodiče, 
dne 23.10. 2023 bude zahájen provoz tramvajové trati v úseku Divoká Šárka – Dědina. Vzhledem k tomu, že pro většinu dětí bude tramvajový provoz v místě bydliště novinkou, prosíme o jejich důkladné informování o bezpečném pohybu na sídlišti (přednost tramvaje na přechodu, rozhlížení a pozornost při přecházení).

Škola k tomuto tématu přistupuje tak, že: [...] 

celý článek zde

Naše školní jídelna se zapojila již potřetí do soutěže mezi školními jídelnami – o Zlatou vařečku. Soutěžilo se o nejchutnější a nejzdravější pokrm. Zapojeny byly téměř všechny mateřské školy a několik škol základních.

Naše kuchyň získala první cenu ve zlaté kategorii. Děkuji našim kuchařkám za účast v soutěži a za báječnou reprezentaci školy.

Připojuji také poděkování paní místostarostky M. Čapkové: [...] 

celý článek zde
Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa