235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Základní škola Dědina zve rodiče, přátele školy a žáky na tradiční koncert v Libockém kostele, pořádaný ve spolupráci se ZUŠ Charloty Masarykové a Školní jarmark s vystoupením tříd, podle loňského vzoru.

Obě části školy klasická i waldorfská, tak mají vlastní pořad a také jarmark. Potvrzuje se, že není z prostorových, časových a také pro velký počet posluchačů či návštěvníků možné uspořádat tyto aktivity společně.

Pozvánky na waldorfské aktivity jsou zde s dřívějším datem zveřejnění.

Vnímejme je proto jako obzvlášť pestrou nabídku školy Dědina.

Více se dočtete v přílohách.

Přijďte, budeme se těšit.

Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel ZŠ Dědina

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa