235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Dne 20.března 2024 proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“. 

Chvíli před 9. hodinou se začala škola pomalu zaplňovat návštěvníky, rodiči s dětmi, kteří se přišli podívat do tříd na výuku. Podle předpokladu většina rodičů navštívila první a druhé třídy.

S přivítáním a uvedením rodičů do patřičné třídy pomáhaly jako obvykle žáci. Letos byli „uvaděči“ ze 4.C a z 5.B. Každou vyučovací hodinu se vystřídaly. Návštěvy hodin trvaly do 11:40 hodin.

V odpoledních hodinách měli rodiče možnost prohlédnout si prostory ŠD a vidět děti při zájmových činnostech.

Od 15.30 byla v knihovně krátká beseda s ředitelem školy. Byla zaměřena na vzdělávací program, vybavenost pomůckami, hodnocení žáků, počty žáků ve třídách i na budoucí učitele. Následovala prohlídka školy, kterou vedli zástupci ředitele.

Na závěr byl ředitelem školy uveden krátký koncert partnerské žáků ZUŠ Charlotty Masarykové, v němž účinkovali hlavně naši žáci. Diváků sice bylo poskrovnu, ale byla to velmi příjemná tečka za letošním dnem otevřených dveří na ZŠ Dědina.

Za návštěvu školy děkujeme.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa