235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Děkujeme všem rodičům, kteří vyplnili dotazník k činnosti školní družiny. Níže přikládáme výsledky zpracované v grafech. Slovní komentáře nám rovněž poskytly cenné informace, díky kterým můžeme pracovat na zkvalitnění činnosti školní družiny.

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa