Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Dne 4. 9. 2023 bude provoz školní družiny zahájen po skončení vyučování – od 9,40 do 17,30 hod.

Ranní družina není.

Oběd: cca od 10,30 hod.

Vzhledem k tomu, že děti nejsou zatím do ŠD řádně přihlášeny, musí mít každé dítě, které v tento den do družiny půjde, vyplněn lístek s časem odchodu a zda jde domů samo či s doprovodem (lístek ke stažení na www.zsdedina.cz).

Zápisní lístky na školní rok 2023/2024 budou dětem rozdány 4. 9. v době vyučování. Děti je obratem odevzdají 5. 9. celé vyplněné včetně osob oprávněných k vyzvedávání.

ÚHRADA DRUŽINY

1. TŘÍDY po obdržení příkazu k úhradě s přiděleným variabilním symbolem – jiný než do jídelny!! (dostanou koncem 1. týdne v září)

2. a 3. TŘÍDY hradí automaticky – až po zapsání do družiny

Romana Doušová, vedoucí vychovatelka

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"