235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Dne 4. 9. 2023 bude provoz školní družiny zahájen po skončení vyučování – od 9,40 do 17,30 hod.

Ranní družina není.

Oběd: cca od 10,30 hod.

Vzhledem k tomu, že děti nejsou zatím do ŠD řádně přihlášeny, musí mít každé dítě, které v tento den do družiny půjde, vyplněn lístek s časem odchodu a zda jde domů samo či s doprovodem (lístek ke stažení na www.zsdedina.cz).

Zápisní lístky na školní rok 2023/2024 budou dětem rozdány 4. 9. v době vyučování. Děti je obratem odevzdají 5. 9. celé vyplněné včetně osob oprávněných k vyzvedávání.

ÚHRADA DRUŽINY

1. TŘÍDY po obdržení příkazu k úhradě s přiděleným variabilním symbolem – jiný než do jídelny!! (dostanou koncem 1. týdne v září)

2. a 3. TŘÍDY hradí automaticky – až po zapsání do družiny

Romana Doušová, vedoucí vychovatelka

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa