Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

– třídy mají výuku od 8.00 do 9.40 hod.

– waldorfské třídy – stejně jako 1. třída v 8:50 hod. sraz u vstupu do zahrady PBIS

– obědy se vydávají od 10.30 do 13.00 hod

– waldorfské třídy mají výuku do 11.40 hod

– školní družina ZŠ je v provozu od 9:40 hod.

– W školní družina v návaznosti na konec vyučování.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"