235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Den otevřených dveří proběhl na naší škole ve dnech 22.3. a 23.3. 2023.

V dopoledních hodinách měli rodiče možnost sledovat výuku ve třídách. K hladkému průběhu této části programu přispěli žáci 2.A a 4.B, kteří přivítali rodiče v hale a doprovodili je do tříd. Od 13 do 14 hodin měli zájemci možnost nahlédnout do školní družiny. Odpoledne se mnozí zúčastnili komentované prohlídky školy, v jejíž průběhu jim ředitel školy a zástupce ředitele zodpověděli mnohé dotazy. Rodiče, kteří plánují přijít se svým dítětem na zápis do 1. třídy, se dozvěděli vše podstatné.

Příjemnou tečkou za Dnem otevřených dveří bylo hudební vystoupení žáků ZUŠ Charlotty Masarykové, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje.

Děkujeme všem za návštěvu!

Naďa Petrovičová, Helena Vaňková

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa