Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Den otevřených dveří proběhl na naší škole ve dnech 22.3. a 23.3. 2023.

V dopoledních hodinách měli rodiče možnost sledovat výuku ve třídách. K hladkému průběhu této části programu přispěli žáci 2.A a 4.B, kteří přivítali rodiče v hale a doprovodili je do tříd. Od 13 do 14 hodin měli zájemci možnost nahlédnout do školní družiny. Odpoledne se mnozí zúčastnili komentované prohlídky školy, v jejíž průběhu jim ředitel školy a zástupce ředitele zodpověděli mnohé dotazy. Rodiče, kteří plánují přijít se svým dítětem na zápis do 1. třídy, se dozvěděli vše podstatné.

Příjemnou tečkou za Dnem otevřených dveří bylo hudební vystoupení žáků ZUŠ Charlotty Masarykové, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje.

Děkujeme všem za návštěvu!

Naďa Petrovičová, Helena Vaňková

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"