235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00
[doc id=undefined]

Žádost o odklad

Informace k zápisu a kritéria , spádový obvod (ulice)

Vážení rodiče a přátelé školy ZŠ Dědina.

V poslední době vnímám značný neklid rodičů našich budoucích prvňáčků a obavu z toho, že jejich děti nebudou do školy přijaty z důvodu naplněné kapacity. ZŠ Dědina se opravdu přiblížila ke své maximální kapacitě, kterou je 720 žáků.

Není důvod k neklidu, neboť jsem přesvědčen, že děti přijmeme.

            Problémy s nedostatečnou kapacitou trápí naprostou většinu základních škol v Praze 6. To bude mít samozřejmě vliv na způsob přijímání dětí do prvních tříd. Vždy v minulosti byly podle kritérií přijímány přednostně děti ze spádové oblasti ZŠ Dědina. Ostatní děti byly přijímány také, protože pokud je volná kapacita školy, je škola povinna přijmout i děti hlásící se z jiných oblastí, neboť na to mají dle zákona právo.

V současné době má naše škola přibližně 700 žáků a v posledních třech letech byly přijímány děti do  čtyř prvních tříd. V příštím roce však z důvodů naplnění kapacity školy plánujeme otevřít  tři první třídy s celkovým počtem 75 žáků. Dvě klasické a jednu waldorfskou.

Nyní proto počítá škola s tím, že do všech prvních tříd v roce 2020/21, budou přijaty pouze spádové děti, se zvýhodněním těch, kteří již ve škole mají své sourozence. Bude-li zájemců o přijetí více a kapacita ani po odchodu žáků z devátých tříd a dále po odchodu žáků na víceletá gymnázia nebude stačit, je možné jako krajní řešení zvolit formu losování i u dětí ze spádové oblasti školy. Tuto variantu však zmiňuji pouze jako krajní řešení, neboť na základě zkušenosti z minulých let nepředpokládám, že k ní dojde.

            Důležitou roli bude také hrát množství udělených odkladů školní docházky na příští rok. Pro udělení odkladu bude stejně jako v minulých letech primárním kritériem zralost dítěte.

Tato situace je známa již několik let a průběžně je monitorována také zřizovatelem Městskou částí Praha 6. Společně pak hledáme řešení, která by problém s dostatečným počtem míst vyřešila. Do budoucna se proto zvažují návrat ZŠ Vlastina, přístavba ZŠ Dědina nebo umístění tříd do rekonstruované části objektu Delta.

Je možné, že těchto kroků nebude v příštím roce zapotřebí. Předpokládá se, že by umístění tříd do Delty bylo možné realizovat od září. Navíc bude po dohodě se Školskou radou a zřizovatelem určeno alternativní řešení, spočívající v úpravách školy a navýšení její kapacity, aby výše zmíněné losování nebylo zapotřebí

Rádi bychom proto též v dostatečném předstihu informovali rodiče předškoláků, které ulice patří do spádové oblasti ZŠ Dědina.

Jsou to:(Aviatická, Braškovská, Ciolkovského, Častavina, Dědinská, Do Horoměřic, Do vozovny, Dolanská, Drnovská – sudá od č. 40, lichá od č. 71, Družicová, Evropská – lichá od č. 119, Fajtlova, Hodčina, Hostouňská, Jana Kašpara, Jenečská, José Martího, K letišti, Ke Džbánu, Klimčina, Krajní, Laglerové, Letecká, Libocká – od č. 58, Lipská, Litovická – kromě č. 16, Mladčina, Na Džbánu, Na Padesátníku I, II, III, IV, V, Naardenská, Navigátorů, Nová Šárka, Osamocená, Parašutistů, Pilotů, Pod Cihelnou, Pod Rybničnou, Přední, Radčina, Radistů,  Rubličova, Rybničná, Schengenská, Svatavina, Šmolíkova, Špotzova, U kolejí, U letiště, 

U Prioru, U silnice, U valu, Vlastina, Za teplárnou, Za vokovickou vozovnou, U stanice, Žukovského).

            Pro letošní zápisy do prvních tříd se také připravuje novinka – elektronický zápisový systém, ve kterém rodič nebo zákonný zástupce dítěte musí zadat informace do registračního systému na www.jakdoskoly.cz . Bližší informace budou v každoročně vydávaných propozicích k zápisu a také v informační brožuře, jejíž vydání očekáváme.

            Závěrem bych rád vyslovil přání, aby spolupráce rodičů, spolků, Školské rady probíhala i nadále tak, jako doposud, konstruktivně a bez napětí, protože jedině tak může škola fungovat pro vaše děti tak, jak má.

Těšíme se na setkání u zápisu.

                                                                          M.Dunděra – ředitel školy

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa