235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Sociální pedagog

Od konce minulého školního roku máme ve škole nově zřízenou pozici sociálního pedagoga.

Jaká je role sociálního pedagoga, jak vám jako rodičům může pomoci?

Hlavní rolí je pomáhat žákům ohrožených školním neúspěchem, či tam, kde se může očekávat školní neúspěch, problémem ve škole, nízkou motivací k učení, problémy se začleněním do kolektivu, vztahové problémy ve škole. Sociální pedagog komunikuje s vámi jako s rodiči přímo, můžete se na něj obrátit v případě problémů ve škole, které nemůžete nebo nechcete řešit s třídním učitelem či asistentem. Jeho další náplní práce je vytvářet propojení mezi školou, rodinou, dalšími institucemi např. s obcí (sociálním odborem), policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, neziskovými organizacemi v sociální oblasti, mimoškolní zájmové činnosti, zdravotnickými zařízeními apod. Součástí práce je poskytování mediace (řekněme snaha o domluvu, pokojné řešení konfliktů či sporů) mezi školou, rodiči, uvedenými institucemi. Může vám pomoci zprostředkovat informace o další možné sociální pomoci (dávkách, službách v sociální oblasti a dalšími sociálními otázkami.

Je jím Mgr. Martina Ludvíková. Ve škole ji najdete v pondělí, středu a pátek. Případné konzultace si domlouvejte prosím telefonicky nebo mailem. Kontakt : ludvikova@zsdedina.cz, telefon 724 278 921.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa