235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Ve dnech 19. až 21. února proběhla na Základní škole Dědina zajímavá intervence paní Hélène Rullon, francouzské učitelky 1. stupně, která vyučuje i na konzervatoři herectví a zpěvu v Annemasse v Horním Savojsku.

Cílem bylo zlepšení intonace, přízvuku, výslovnosti a obohacení slovní zásoby.

Paní Rullon si získala pozornost a sympatie našich žáků svou osobností, nadšením a svým netradičním přístupem k výuce. O tom svědčí dopisy, které jí žáci napsali. Její přínos k obohacení vzdělávacího prostředí na Základní škole Dědina byl oceněn jak učiteli, tak žáky.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa