235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Děti ze třídy 5.B opět poslaly peníze, získané prodejem vlastních výrobků na vánočním jarmarku, organizaci Helppes – Centru výcviku psů pro postižené. Finančním darem 9730 Kč podpořily projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ (výchova, výcvik a předávání asistenčních a signálních psů) a přispěly na pomoc lidem se zdravotním postižením na cestě k integraci a soběstačnosti pomocí speciálně vycvičených psů.

Poděkování patří všem, kteří si v našem stánku něco zakoupili a pomohli tak přispět na dobrou věc.

Za třídu 5.B Naďa Petrovičová, třídní učitelka

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa