235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

dne 27. 11. 2023 vstoupí zaměstnanci Základní školy Dědina do jednodenní výstražné stávky. 

Ke stávce se k dnešnímu dni 20.11. připojila většina pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy. Nebude možné zajistit ani omezený provoz školy. Nebude probíhat výuka, stravování, činnost školní družiny a školní prostory poskytované pro volnočasové aktivity odpoledních hodinách nebudou k dispozici. Škola zůstane v tento den zavřená.


Uvědomujeme si nelehkou situaci rodičů a za vzniklé potíže se omlouváme. Jedná se o stávku za zachování kvality vzdělávání. Chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim i sobě perspektivní budoucnost.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

Snížení finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze realizovat probíhající inkluzi v současné podobě. Pro naši školu by to konkrétně znamenalo snížení jejich počtu z 29 na 13.

Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku (tzv. PHmax), které se dotkne možnosti dělit potřebné hodiny výuky do méně početných skupin (jazyky, konverzace, informatika, pracovní činnosti) nebo nutnosti spojování tříd do více početných.

Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky, bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol. Kuchařky, uklízečky a další provozní zaměstnanci, jejichž platy jsou nyní velmi nízké, ale bez nich si lze  život školy těžko představit.

Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí (např. školní psychologové apod.) Podařilo se nám vybudovat školní poradenské centrum, které je na velmi slušné úrovni a při inkluzivním způsobu vzdělávání je potřebné.

Vládou schválené navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol (například avizované snižování finančních prostředků tzv. ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Všechny zmíněné body mají ve svém důsledku vliv na kvalitu a dostupnost školního vzdělání.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa