Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

aneb

Páťáci v Ústavu experimentální botaniky

V průběhu Týdne vědy otevřel Ústav experimentální botaniky dveře svých laboratoří i školním dětem. Zájem škol byl obrovský, přesto se podařilo dvě třídy naší školy zaregistrovat do dopoledního programu na čtvrtek 9. listopadu. A stálo to za to! Děti se naučily zacházet s pipetou i mikroskopem, vyextrahovaly si rostlinná barviva, psaly neviditelným inkoustem, pracovaly s centrifugou i autoklávem, připravovaly výsevy semen in vitro a mnoho jiného. Na probuzený zájem dětí by nestačil ani celý týden. Akce byla dokonale připravená a vědečtí pracovníci, kteří se dětem věnovali, byli neuvěřitelně vstřícní a s velkou trpělivostí a pochopením jim umožnili pokusy opakovat, zodpovídali četné dotazy a poskytovali výklad přiměřený věku účastníků.

Tato akce a mnoho dalších podobných pomáhají dětem pochopit důležitost vzdělání, cestu k němu zpříjemňují a tím i usnadňují.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"