Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Dne 28. 6. 2023 proběhl tradiční Sluníčkový den, který provázelo již skoro tradiční slunečné počasí.
Pro první a druhé třídy byla připravena různorodá dovednostní a vědomostní stanoviště na školním hřišti, které provázela tematika barevných obrázků. Zbylé třídy se zúčastnily soutěže v Divoké Šárce. Na celkem 14 stanovištích pro ně byly připraveny teoretické otázky a sportovní úkoly. Celkem 6 tříd, které zvládly úkoly nejlépe a nejrychleji, získaly klíč k pokladu, jenž nám zajistil Klub přátel školy, kterému tímto srdečně děkujeme.

Děkujeme také žákům 9. ročníku za  pomoc s organizací a všem pedagogům, kteří doprovázeli jednotlivé třídy v Divoké Šárce.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"