Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče,

považujeme za velmi důležité Vás seznámit s následujícími skutečnostmi. V poslední době jsme u žáků naší školy zaznamenali užívání nikotinových sáčků. Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění sliznice úst, podráždění trávicího traktu, nevolnost a zvracení. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu).

Na nikotinových sáčcích může vzniknout závislost. Později se nikotinové sáčky mohou stát „přestupní stanicí“ k jiným drogám, například marihuaně. Nikotinové sáčky kvůli absenci tabáku stojí mimo regulaci tabákových produktů, tudíž pro jejich prodej neplatí věková hranice 18 let, což představuje riziko pro děti a dospívající, které vnímáme v souvislosti s užíváním sáčků jako nejvíce zranitelné z důvodu vzniku možné závislosti. Na mnohých internetových obchodech lze sice najít varování, že nikotinové sáčky jsou pro osoby mladší 18 let nevhodné, ale jejich nákup není fakticky omezen a mladistvému stačí pouze formálně prohlásit, že je již zletilý. 

Náš školní řád zakazuje užívání jakýchkoliv návykových látek. Dbáme na bezpečí našich žáků, a proto Vás, zákonné zástupce, prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Situaci ve škole se snažíme v rámci našich možností řešit. Zastavit zneužívání této látky se nám ale může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte prosím se svými dětmi o této problematice. I my je opakovaně upozorňujeme na rizika poškození zdraví při zneužívání návykových látek.

Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy

Mgr. Jitka Chalupová, školní metodik prevence rizikového chování

Informace byly čerpány:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinov%C3%BD_s%C3%A1%C4%8Dek

Další informace najdete na:

https://www.vitalia.cz/clanky/nikotinove-sacky-zvykaji-deti-na-zakladni-skole/

https://www.denik.cz/cesi-a-zavislosti-koureni/zradne-nikotinove-sacky-nepodlehaji-zakonne-regulaci-a-mohou-vest-k-zavislosti-2.html

Mgr. Mojmír Dunděra,

ředitel ZŠ Dědina

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"