235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

považujeme za velmi důležité Vás seznámit s následujícími skutečnostmi. V poslední době jsme u žáků naší školy zaznamenali užívání nikotinových sáčků. Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění sliznice úst, podráždění trávicího traktu, nevolnost a zvracení. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu).

Na nikotinových sáčcích může vzniknout závislost. Později se nikotinové sáčky mohou stát „přestupní stanicí“ k jiným drogám, například marihuaně. Nikotinové sáčky kvůli absenci tabáku stojí mimo regulaci tabákových produktů, tudíž pro jejich prodej neplatí věková hranice 18 let, což představuje riziko pro děti a dospívající, které vnímáme v souvislosti s užíváním sáčků jako nejvíce zranitelné z důvodu vzniku možné závislosti. Na mnohých internetových obchodech lze sice najít varování, že nikotinové sáčky jsou pro osoby mladší 18 let nevhodné, ale jejich nákup není fakticky omezen a mladistvému stačí pouze formálně prohlásit, že je již zletilý. 

Náš školní řád zakazuje užívání jakýchkoliv návykových látek. Dbáme na bezpečí našich žáků, a proto Vás, zákonné zástupce, prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Situaci ve škole se snažíme v rámci našich možností řešit. Zastavit zneužívání této látky se nám ale může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte prosím se svými dětmi o této problematice. I my je opakovaně upozorňujeme na rizika poškození zdraví při zneužívání návykových látek.

Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy

Mgr. Jitka Chalupová, školní metodik prevence rizikového chování

Informace byly čerpány:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinov%C3%BD_s%C3%A1%C4%8Dek

Další informace najdete na:

https://www.vitalia.cz/clanky/nikotinove-sacky-zvykaji-deti-na-zakladni-skole/

https://www.denik.cz/cesi-a-zavislosti-koureni/zradne-nikotinove-sacky-nepodlehaji-zakonne-regulaci-a-mohou-vest-k-zavislosti-2.html

Mgr. Mojmír Dunděra,

ředitel ZŠ Dědina

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa