235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00

Vážení ukrajinští rodiče,

oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

– s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),

– kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,

– kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022,

– kteří nebyli v 1. kole (dne 21.6.2022) přijati na žádnou základní školu na Praze 6,

– 9. ročníků, kteří nebyli přijati na žádnou střední školu a žádají na svých školách o opakování 9. ročníku. Pro tyto žáky budeme otevírat speciální 9. třídu s intenzivní výukou matematiky a českého jazyka (intenzivní příprava na přijímací pohovor na střední školy).

– kteří věkově patří do 9. třídy (14 – 15 let).

Zápis se uskuteční ve dvou termínech na ZŠ Marjánka, ze kterých si můžete jeden vybrat:

1. termín:

čtvrtek, 28.7.2022 od 9:00 do 14:00

2. termín:

pátek, 26.8.2022 od 8:00 do 13:00

Poznámka:

K zápisu s sebou přineste:

1. doklad totožnosti rodiče

2. doklad totožnosti dítěte

3. vízum strpení

4. potvrzení o ubytování na Praze 6

S pozdravem,

vedení školy ZŠ Marjánka

Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa