235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení ukrajinští rodiče,

oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

– s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),

– kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,

– kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022,

– kteří nebyli v 1. kole (dne 21.6.2022) přijati na žádnou základní školu na Praze 6,

– 9. ročníků, kteří nebyli přijati na žádnou střední školu a žádají na svých školách o opakování 9. ročníku. Pro tyto žáky budeme otevírat speciální 9. třídu s intenzivní výukou matematiky a českého jazyka (intenzivní příprava na přijímací pohovor na střední školy).

– kteří věkově patří do 9. třídy (14 – 15 let).

Zápis se uskuteční ve dvou termínech na ZŠ Marjánka, ze kterých si můžete jeden vybrat:

1. termín:

čtvrtek, 28.7.2022 od 9:00 do 14:00

2. termín:

pátek, 26.8.2022 od 8:00 do 13:00

Poznámka:

K zápisu s sebou přineste:

1. doklad totožnosti rodiče

2. doklad totožnosti dítěte

3. vízum strpení

4. potvrzení o ubytování na Praze 6

S pozdravem,

vedení školy ZŠ Marjánka

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa