Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení ukrajinští rodiče,

oznamujeme vám, že probíhá druhé kolo zápisu do ZŠ Marjánka, který se týká všech ukrajinských žáků, kteří splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

– s místem bydliště na Praze 6 neomezeně (bez spádovosti),

– kteří splňují podmínku 90 dní pobytu na území ČR za účelem strpení,

– kteří přicestovali do ČR po konání prvního oficiálního zápisu dne 21.6.2022,

– kteří nebyli v 1. kole (dne 21.6.2022) přijati na žádnou základní školu na Praze 6,

– 9. ročníků, kteří nebyli přijati na žádnou střední školu a žádají na svých školách o opakování 9. ročníku. Pro tyto žáky budeme otevírat speciální 9. třídu s intenzivní výukou matematiky a českého jazyka (intenzivní příprava na přijímací pohovor na střední školy).

– kteří věkově patří do 9. třídy (14 – 15 let).

Zápis se uskuteční ve dvou termínech na ZŠ Marjánka, ze kterých si můžete jeden vybrat:

1. termín:

čtvrtek, 28.7.2022 od 9:00 do 14:00

2. termín:

pátek, 26.8.2022 od 8:00 do 13:00

Poznámka:

K zápisu s sebou přineste:

1. doklad totožnosti rodiče

2. doklad totožnosti dítěte

3. vízum strpení

4. potvrzení o ubytování na Praze 6

S pozdravem,

vedení školy ZŠ Marjánka

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"