Žukovského 6, Praha, 161 00
Pozvánka na jarmark
Koncert v kostele
Mapa spádovosti
Volná místa
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Dne 7.6.2022 se uskutečnilo sportovní dopoledne, které připravili žáci 2.A a 5.B pro budoucí
prvňáčky z MŠ Šmolíkova. Počasí dětem nepřálo, proto bylo připraveno 8 stanovišť ve velké tělocvičně.
Děti splnily všechny úkoly, které pro ně byly připraveny a odcházely spokojené.
Sportovní dopoledne se povedlo a všichni dostali sladkou odměnu.
                                               Karla Francová a Renata Řimnáčová

« z 2 »
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"