Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Živá zahrada. S dětmi zapisujeme dvakrát ročně ve stanovených termínech živočichy na školní zahradě a posíláme mapovací karty. Za pozorované živočichy se získávají body, za určitý počet bodů může školní zahrada získat titul Živá zahrada. Smyslem projektu však nejsou body ani tituly – jde o to, aby děti pochopily souvislost mezi úpravou zahrady a výskytem určitých druhů živočichů a aby se také naučily zvířata pozorovat a určovat.

Součástí projektu je i výtvarná soutěž. Tématem té letošní byl pták roku zvonek zelený. Soutěže se účastnili žáci 3.C, tři z nich byli porotou vybráni mezi nejúspěšnější autory. Velmi pěkného hodnocení se však dočkaly všechny děti: „Zvonka zeleného jsme poznali na každém obrázku, což velmi ceníme, hodnotili jsme i prostředí a zachycení typického chování zvonka (např. pobyt v hejnu, loupání semínek na zemi pod krmítkem a další), což se některým zdařilo velmi pěkně.“

Téma výtvarné soutěže vyhlašuje ČSOP na svých stránkách vždy koncem roku, účastnit se mohou třídy, ale i jednotlivci.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"