Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Živá zahrada. S dětmi zapisujeme dvakrát ročně ve stanovených termínech živočichy na školní zahradě a posíláme mapovací karty. Za pozorované živočichy se získávají body, za určitý počet bodů může školní zahrada získat titul Živá zahrada. Smyslem projektu však nejsou body ani tituly – jde o to, aby děti pochopily souvislost mezi úpravou zahrady a výskytem určitých druhů živočichů a aby se také naučily zvířata pozorovat a určovat.

Součástí projektu je i výtvarná soutěž. Tématem té letošní byl pták roku zvonek zelený. Soutěže se účastnili žáci 3.C, tři z nich byli porotou vybráni mezi nejúspěšnější autory. Velmi pěkného hodnocení se však dočkaly všechny děti: „Zvonka zeleného jsme poznali na každém obrázku, což velmi ceníme, hodnotili jsme i prostředí a zachycení typického chování zvonka (např. pobyt v hejnu, loupání semínek na zemi pod krmítkem a další), což se některým zdařilo velmi pěkně.“

Téma výtvarné soutěže vyhlašuje ČSOP na svých stránkách vždy koncem roku, účastnit se mohou třídy, ale i jednotlivci.

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"