235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Živá zahrada. S dětmi zapisujeme dvakrát ročně ve stanovených termínech živočichy na školní zahradě a posíláme mapovací karty. Za pozorované živočichy se získávají body, za určitý počet bodů může školní zahrada získat titul Živá zahrada. Smyslem projektu však nejsou body ani tituly – jde o to, aby děti pochopily souvislost mezi úpravou zahrady a výskytem určitých druhů živočichů a aby se také naučily zvířata pozorovat a určovat.

Součástí projektu je i výtvarná soutěž. Tématem té letošní byl pták roku zvonek zelený. Soutěže se účastnili žáci 3.C, tři z nich byli porotou vybráni mezi nejúspěšnější autory. Velmi pěkného hodnocení se však dočkaly všechny děti: „Zvonka zeleného jsme poznali na každém obrázku, což velmi ceníme, hodnotili jsme i prostředí a zachycení typického chování zvonka (např. pobyt v hejnu, loupání semínek na zemi pod krmítkem a další), což se některým zdařilo velmi pěkně.“

Téma výtvarné soutěže vyhlašuje ČSOP na svých stránkách vždy koncem roku, účastnit se mohou třídy, ale i jednotlivci.

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa