Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Z důvodů objednání potravin do školní jídelny lze provést poslední odhlášky před prázdninami nejpozději do 24.6.2022 do 14.00 hodin. V případě náhlé nemoci je možné si oběd odnést v jídlonosiči v době od 11- 11.30 hod.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"