235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci, očekávaný vývoj a další opatření proti šíření Covid 19, uspořádáme plánované třídní schůzky formou online setkání.

Ke schůzce vás vyzvou třídní učitelé v termínu 29.11. – 10.12. prostřednictvím Google aplikace.

K individuálním konzultacím využijte mailového spojení s jednotlivými vyučujícími, uvedeném v přehledu konzultací v kontaktech na www školy.

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa