Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci, očekávaný vývoj a další opatření proti šíření Covid 19, uspořádáme plánované třídní schůzky formou online setkání.

Ke schůzce vás vyzvou třídní učitelé v termínu 29.11. – 10.12. prostřednictvím Google aplikace.

K individuálním konzultacím využijte mailového spojení s jednotlivými vyučujícími, uvedeném v přehledu konzultací v kontaktech na www školy.