Žukovského 6, Praha, 161 00
Zápis 18. a 19. 4. 2023
Sportovní areál
Jídelníček
Poděkování žákům 4.B
Gymnastika pro děti
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci, očekávaný vývoj a další opatření proti šíření Covid 19, uspořádáme plánované třídní schůzky formou online setkání.

Ke schůzce vás vyzvou třídní učitelé v termínu 29.11. – 10.12. prostřednictvím Google aplikace.

K individuálním konzultacím využijte mailového spojení s jednotlivými vyučujícími, uvedeném v přehledu konzultací v kontaktech na www školy.

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"