Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

1. koncertní oddělení, 8. + 9. třída – pátek 15 – 17 hodin

2. PreDanza, dívky z 5. – 6. – 7. tříd – pátek 14 – 15 hodin

3. přípravka dětí ze 3. – 4. tříd – pátek 13 – 14

——————————————————————————

Vážní zájemci z nižších ročníků – po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách budou zařazeni k dětem ze 3. – 4. tříd.


Helena Séquardtová