Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

Vážení rodiče,

hlasování do Školské rady na další funkční období od 1.7.2021 do 30.6.2024 proběhne 8.6. 2021.

Žáci školy obdrží hlasovací lístky prostřednictvím třídních učitelů 3.6.2021.

Za každé dítě v rodině je možný jeden hlas.

Hlasovací lístek  pak 8.6. rodiče (zákonní zástupci) se zakroužkovaným kandidátem předají přes dítě třídnímu učiteli, případně jej vhodí do hlasovací schránky ve vestibulu školy.

Přístup ke schránce bude umožněn 8.6. od 7.45  do 17.30 hod.

Následně provede přípravný výbor součet hlasů.

Pro spravedlivé zastoupení zájmů rodičů bude vždy po 1 zástupci z obou částí školy, klasické a waldorfské.

Kandidáti byli osloveni Spolky rodičů školy a kandidaturu přijali.

Podle počtu získaných hlasů, budou z navržených kandidátů vybráni zástupci do Školské rady.

Navrženými kandidáty jsou:

Daniel Votápek

Jan Krejčí  (waldorfská část)

Eliška Krohová

Jejich medailónky jste si mohli prohlédnout zde na www stránkách školy.

Vážení rodiče, aby volby proběhly úspěšně, je nutné vaše zapojení se do voleb, k němuž vás tímto vyzývám.

Mgr. Mojmír Dunděra