Žukovského 6, Praha, 161 00
Hlasujte pro náš stromeček
Vánoce na Dědině 14.12.
Vánoční zpívání v kostele 20.12.
Sportovní areál
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče,

hlasování do Školské rady na další funkční období od 1.7.2021 do 30.6.2024 proběhne 8.6. 2021.

Žáci školy obdrží hlasovací lístky prostřednictvím třídních učitelů 3.6.2021.

Za každé dítě v rodině je možný jeden hlas.

Hlasovací lístek  pak 8.6. rodiče (zákonní zástupci) se zakroužkovaným kandidátem předají přes dítě třídnímu učiteli, případně jej vhodí do hlasovací schránky ve vestibulu školy.

Přístup ke schránce bude umožněn 8.6. od 7.45  do 17.30 hod.

Následně provede přípravný výbor součet hlasů.

Pro spravedlivé zastoupení zájmů rodičů bude vždy po 1 zástupci z obou částí školy, klasické a waldorfské.

Kandidáti byli osloveni Spolky rodičů školy a kandidaturu přijali.

Podle počtu získaných hlasů, budou z navržených kandidátů vybráni zástupci do Školské rady.

Navrženými kandidáty jsou:

Daniel Votápek

Jan Krejčí  (waldorfská část)

Eliška Krohová

Jejich medailónky jste si mohli prohlédnout zde na www stránkách školy.

Vážení rodiče, aby volby proběhly úspěšně, je nutné vaše zapojení se do voleb, k němuž vás tímto vyzývám.

Mgr. Mojmír Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"