235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče,

hlasování do Školské rady na další funkční období od 1.7.2021 do 30.6.2024 proběhne 8.6. 2021.

Žáci školy obdrží hlasovací lístky prostřednictvím třídních učitelů 3.6.2021.

Za každé dítě v rodině je možný jeden hlas.

Hlasovací lístek  pak 8.6. rodiče (zákonní zástupci) se zakroužkovaným kandidátem předají přes dítě třídnímu učiteli, případně jej vhodí do hlasovací schránky ve vestibulu školy.

Přístup ke schránce bude umožněn 8.6. od 7.45  do 17.30 hod.

Následně provede přípravný výbor součet hlasů.

Pro spravedlivé zastoupení zájmů rodičů bude vždy po 1 zástupci z obou částí školy, klasické a waldorfské.

Kandidáti byli osloveni Spolky rodičů školy a kandidaturu přijali.

Podle počtu získaných hlasů, budou z navržených kandidátů vybráni zástupci do Školské rady.

Navrženými kandidáty jsou:

Daniel Votápek

Jan Krejčí  (waldorfská část)

Eliška Krohová

Jejich medailónky jste si mohli prohlédnout zde na www stránkách školy.

Vážení rodiče, aby volby proběhly úspěšně, je nutné vaše zapojení se do voleb, k němuž vás tímto vyzývám.

Mgr. Mojmír Dunděra

Zápis pro šk. rok 2024/2025
Pozvánka
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa