Žukovského 6, Praha, 161 00
Sportovní areál
Jídelníček
Poděkování žákům 4.B
Gymnastika pro děti
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Zápis pro ukrajinské děti 21.6.
Zápis 26. a 27. 4. 2022
Jak přihlásit dítě do ZŠ (PDF)
Komunitní centrum
Den otevřených dveří 2022
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče. 

Vláda ČR rozhodla o otevření škol od 12.4. 2021 pro žáky I. stupně.

V souvislosti s tím dnes rozeslalo MŠMT do škol značné množství pokynů, mimořádných opatření a manuálů, podle kterých bude nutné aktuálně upravit školní provoz. Nechceme se pouštět do rozborů nařízení ani jejich zpochybňování, ale budeme podle možností hledat optimální cestu k jejich naplnění. S ohledem na počet příloh je zřejmé, že to bude velmi náročný úkol, který navíc přichází v době konání zápisu žáků do budoucích 1. tříd.

Prosíme proto o pochopení a vaši součinnost.

Konkrétní organizační pokyny budou následovat.

V přílohách příspěvku připojuji všechny důležité dokumenty, které jsme obdrželi.

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Kroužky - Věda nás baví
Nabídka výuky AJ
Tenisový klub Hanspaulka
Pohybovka na každý den
Kroužek - Kutil junior
Zážitková pedagog. WŠ
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"