235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Vážení rodiče. 

Vláda ČR rozhodla o otevření škol od 12.4. 2021 pro žáky I. stupně.

V souvislosti s tím dnes rozeslalo MŠMT do škol značné množství pokynů, mimořádných opatření a manuálů, podle kterých bude nutné aktuálně upravit školní provoz. Nechceme se pouštět do rozborů nařízení ani jejich zpochybňování, ale budeme podle možností hledat optimální cestu k jejich naplnění. S ohledem na počet příloh je zřejmé, že to bude velmi náročný úkol, který navíc přichází v době konání zápisu žáků do budoucích 1. tříd.

Prosíme proto o pochopení a vaši součinnost.

Konkrétní organizační pokyny budou následovat.

V přílohách příspěvku připojuji všechny důležité dokumenty, které jsme obdrželi.

M.Dunděra

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa