Žukovského 6, Praha, 161 00
Info schůzka - rodiče bud. 1. tř.
Zápis dětí z Ukrajiny
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Vážení rodiče. 

Vláda ČR rozhodla o otevření škol od 12.4. 2021 pro žáky I. stupně.

V souvislosti s tím dnes rozeslalo MŠMT do škol značné množství pokynů, mimořádných opatření a manuálů, podle kterých bude nutné aktuálně upravit školní provoz. Nechceme se pouštět do rozborů nařízení ani jejich zpochybňování, ale budeme podle možností hledat optimální cestu k jejich naplnění. S ohledem na počet příloh je zřejmé, že to bude velmi náročný úkol, který navíc přichází v době konání zápisu žáků do budoucích 1. tříd.

Prosíme proto o pochopení a vaši součinnost.

Konkrétní organizační pokyny budou následovat.

V přílohách příspěvku připojuji všechny důležité dokumenty, které jsme obdrželi.

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"