Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Vážení rodiče. 

Vláda ČR rozhodla o otevření škol od 12.4. 2021 pro žáky I. stupně.

V souvislosti s tím dnes rozeslalo MŠMT do škol značné množství pokynů, mimořádných opatření a manuálů, podle kterých bude nutné aktuálně upravit školní provoz. Nechceme se pouštět do rozborů nařízení ani jejich zpochybňování, ale budeme podle možností hledat optimální cestu k jejich naplnění. S ohledem na počet příloh je zřejmé, že to bude velmi náročný úkol, který navíc přichází v době konání zápisu žáků do budoucích 1. tříd.

Prosíme proto o pochopení a vaši součinnost.

Konkrétní organizační pokyny budou následovat.

V přílohách příspěvku připojuji všechny důležité dokumenty, které jsme obdrželi.

M.Dunděra

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ