Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

1) Veškeré objednávky i odhlášky se dějí přes server www.strava.cz (nápověda), číslo naší školní jídelny je 3101, případně na terminálu v jídelně.
2) Přihlašovací údaje do systému obdrží nový strávník 1.9.
3) Noví strávníci si musí zakoupit také čip, (cena je 115,- Kč). Peníze na čip odevzdají spolu s přihláškou ke stravě 1.9. třídní učitelce, která dětem hromadně zařídí jejich pořízení.
4) Při platbě je vždy nutné zadat 4 místný variabilní symbol (VS), jinak platbu nelze přiřadit.
Pozor! VS JE VŽDY POUZE 4 MÍSTNÝ! Pokud strávník nebo rodič zadá špatný VS, nebude platba přiřazena a strávník nemůže dostat oběd.
5) Způsob placení a informace o fungování objednávkového systému viz www.strava.cz.
6) Obědy jsou přihlašovány pouze do výše kreditu (předplatné), proto je nutné platit stravné včas.
7) Objednávat a měnit druh oběda lze max. do 14.00 hodin předchozího dne.
8) Odhlašování je možné max. do 9.00 hodin téhož dne.
9) Díky možnosti přístupu k účtu strávníka, se netisknou lístky o zaplacení částek. Je však nutné si platby hlídat.

10) Nezapomínejte si odhlašovat obědy, o které nemáte zájem.

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ