Žukovského 6, Praha, 161 00
Mapa spádovosti
Sportovní areál
Jídelníček
Balíček finanční pomoci
Ukrajinská infolinka
Komunitní centrum
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady

Jak je dáno tradicí naší školy i letos jsme 19. – 22. září vzali naše šesťáky na zážitkový kurz, abychom se je pokusili stmelit, objevit v nich něco nepoznaného, jak jimi samotnými, tak ostatními spolužáky. Kulisy nám letos dělalo již pošesté rekreační zařízení Poslův mlýn u Doks, poblíž Máchova jezera.

Spolu s jejich třídními učiteli pí uč. Pilátovou (6.A) a p uč. Zachníkem (6.B), který byl zároveň organizátorem kurzu a pomocníkem kurzu p uč. Vokounem, byli všichni vtaženi do víru komunikačních, pohybových a tvůrčích her, aby poznali a příjemně překvapili nebo také zklamali sebe a své spolužáky. Učili se hodnotit jak své úspěchy, tak své neúspěchy, nalézat jejich příčiny a individuálně, společně v týmu, nebo ve skupině  si z nich vzít  poučení.

Počasí nebylo letos příliš příznivé (asi doposud nejchladnější), přesto jsme 90% veškerých aktivit uskutečnili venku a jen večerní program se odehrával uvnitř budovy.

Bohužel to s pozdě vytápěnou budovou někteří žáci odnesli kašlem, nachlazením nebo dokonce virózou. Také některé oblíbené aktivity jsme museli vynechat, neboť jsou uskutečnitelné jen za hezkého počasí.

Žáci potvrdili, že se o sobě navzájem dozvěděli plno věcí, které přes společnou 5 letou docházku vůbec netušili a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Podařilo se také obrousit rivalitu mezi oběma 6. ročníky.

Takže co říci závěrem? Škoda, že nás počasí letos zlobilo. Přesto, kdo přijel, viděl, hrál a zvítězil!  A obohatil nejen sebe, ale i druhé!  A  tak to má být, to je účelem celé akce.

 Ivan Zachník, (Denisa Pilátová, Lukáš Vokoun)

Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
3D model školy
Bezpečné cesty do školy
Příběhy našich sousedů
Škola pro demokracii
Asociace aktivních škol
Nadační fond "férové dětství"