235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Jak je dáno tradicí naší školy i letos jsme 19. – 22. září vzali naše šesťáky na zážitkový kurz, abychom se je pokusili stmelit, objevit v nich něco nepoznaného, jak jimi samotnými, tak ostatními spolužáky. Kulisy nám letos dělalo již pošesté rekreační zařízení Poslův mlýn u Doks, poblíž Máchova jezera.

Spolu s jejich třídními učiteli pí uč. Pilátovou (6.A) a p uč. Zachníkem (6.B), který byl zároveň organizátorem kurzu a pomocníkem kurzu p uč. Vokounem, byli všichni vtaženi do víru komunikačních, pohybových a tvůrčích her, aby poznali a příjemně překvapili nebo také zklamali sebe a své spolužáky. Učili se hodnotit jak své úspěchy, tak své neúspěchy, nalézat jejich příčiny a individuálně, společně v týmu, nebo ve skupině  si z nich vzít  poučení.

Počasí nebylo letos příliš příznivé (asi doposud nejchladnější), přesto jsme 90% veškerých aktivit uskutečnili venku a jen večerní program se odehrával uvnitř budovy.

Bohužel to s pozdě vytápěnou budovou někteří žáci odnesli kašlem, nachlazením nebo dokonce virózou. Také některé oblíbené aktivity jsme museli vynechat, neboť jsou uskutečnitelné jen za hezkého počasí.

Žáci potvrdili, že se o sobě navzájem dozvěděli plno věcí, které přes společnou 5 letou docházku vůbec netušili a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Podařilo se také obrousit rivalitu mezi oběma 6. ročníky.

Takže co říci závěrem? Škoda, že nás počasí letos zlobilo. Přesto, kdo přijel, viděl, hrál a zvítězil!  A obohatil nejen sebe, ale i druhé!  A  tak to má být, to je účelem celé akce.

 Ivan Zachník, (Denisa Pilátová, Lukáš Vokoun)

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa