Žukovského 6, Praha, 161 00
Postup testování v obraze
MČ Praha 6 - testování žáků
Strava.cz - přihlášení
Strava.cz - informace
Jídelníček
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Přijmeme kuchařky(ře)
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Asociace aktivních škol

Jak je dáno tradicí naší školy i letos jsme 19. – 22. září vzali naše šesťáky na zážitkový kurz, abychom se je pokusili stmelit, objevit v nich něco nepoznaného, jak jimi samotnými, tak ostatními spolužáky. Kulisy nám letos dělalo již pošesté rekreační zařízení Poslův mlýn u Doks, poblíž Máchova jezera.

Spolu s jejich třídními učiteli pí uč. Pilátovou (6.A) a p uč. Zachníkem (6.B), který byl zároveň organizátorem kurzu a pomocníkem kurzu p uč. Vokounem, byli všichni vtaženi do víru komunikačních, pohybových a tvůrčích her, aby poznali a příjemně překvapili nebo také zklamali sebe a své spolužáky. Učili se hodnotit jak své úspěchy, tak své neúspěchy, nalézat jejich příčiny a individuálně, společně v týmu, nebo ve skupině  si z nich vzít  poučení.

Počasí nebylo letos příliš příznivé (asi doposud nejchladnější), přesto jsme 90% veškerých aktivit uskutečnili venku a jen večerní program se odehrával uvnitř budovy.

Bohužel to s pozdě vytápěnou budovou někteří žáci odnesli kašlem, nachlazením nebo dokonce virózou. Také některé oblíbené aktivity jsme museli vynechat, neboť jsou uskutečnitelné jen za hezkého počasí.

Žáci potvrdili, že se o sobě navzájem dozvěděli plno věcí, které přes společnou 5 letou docházku vůbec netušili a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Podařilo se také obrousit rivalitu mezi oběma 6. ročníky.

Takže co říci závěrem? Škoda, že nás počasí letos zlobilo. Přesto, kdo přijel, viděl, hrál a zvítězil!  A obohatil nejen sebe, ale i druhé!  A  tak to má být, to je účelem celé akce.

 Ivan Zachník, (Denisa Pilátová, Lukáš Vokoun)

Školní systém, elektronická ŽK
3D model školy
Příspěvek na letní tábor
Pohybovka na každý den
Webináře Prev-Centra pro rodiče
Den otevřených dveří 2021
Zápis 2021/22, 7.-8.4., 10-17 h.
Sportík 2020/2021
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ