Žukovského 6, Praha, 161 00
Jídelníček
Kroužek výtvarného umění
Veselá je Dědina
Revitalizace zahrady
Asociace aktivních škol
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ

V pátek 24.6. ve škole proběhl nácvik invakuace – cvičné uzavření školy před vnějším nebezpečím.

invakuace