235 359 229
235 355 185
Žukovského 6, Praha, 161 00
Koronavirus - pokyny
Zápis 21.4.-22.4. 2020
Přijmeme kuchařky(ře)
Jídelníček - 3101
Strava.cz - přihlášení
Ocenění
Škola pro demokracii
Zážitková pedagog. WŠ
Projekt Sportík
Taneční škola
Kroužek - Kutil junior
Nabídka výuky AJ
Strava.cz - informace
Aktivní město 2018/2019
Zdravá Šestka
Asociace aktivních škol
Výtvarné kroužky
Invakuace - certifikát
Kalendář
Duben 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

koronavirus

Aktuální informace vedení školy k výuce

Vážení rodiče a přátelé školy.

Aktuální situace není příznivá pro nikoho a pro nás všechny je nová.  Zpočátku  se zdálo, že budou školy zavřené pouze kratší dobu a že bude možné ji překonat jednoduššími, obvyklými způsoby – zadáním úkolů či mailovou komunikací.  Nyní už je ale jasné, že se nucené „prázdniny“ protáhnou a bude třeba zvolit nějaké jiné formy výuky.

Máme za sebou další týden „výuky na dálku“. Pokud jej rekapituluji, zdá se, že se škola posunula ke konkrétním formám výuky on-line.

Během uplynulých dvou týdnů naši učitelé absolvovali webináře na téma distančního vzdělávání. Pro většinu pedagogů se jedná o zcela nový způsob, s nímž nikdy nepracovali, maximálně na jednotlivých projektech. Přesto se do něj chceme pustit.

Od 30.3. 2020 zahajujeme výuku pomocí google classroom na 2. stupni klasické části školy a s jednotlivými třídami na 1.stupni a ve waldorfské části..

Na prvním stupni do 3. třídy je tento způsob vhodný pouze částečně, proto někteří učitelé setrvávají na mailové komunikaci, a také na předávání práce přes recepci (pracovní sešity atd.). Další využívají webové stránky třídy, jiné stránky poskytovatelů ((skolavpyzamu, škola s nadhledem, tybrdo, případně k jazykové výuce Skype atd.) a hledají způsoby, které nejlépe vyhovují současnému stavu, dětem doma a probírané látce.

Nutno říci, že jsme limitováni jednak technickými možnostmi, někteří žáci se do tohoto způsobu nezapojí a také svými dovednostmi, neboť  také my  se učíme.

Každopádně jsou zatím všichni novým způsobem práce značně zatíženi a zahlceni korespondencí.

Nechceme také, aby děti s rodiči neměli práce se školou víc, než je nutné a při tom respektujeme pokyny ministerstva školství, které nedoporučuje v tomto období zadávat práci předmětů výchovného charakteru, obtížné výkladové lekce a velké množství úkolů.

Věřím, že i když je situace nepříznivá, že se nám ji podaří zvládnout a výpadky ve vzdělávání nebudou velké.

Děti též sbírají jiné podněty, které je také posunují.

Děkujeme za pochopení.

Zdraví přeje za vedení školy

M.Dunděra

Změna termínu zápisu

Podle posledního vývoje a z důvodu vyhlášení nouzového stavu minimálně do 12. dubna 2020 je nezbytná změna termínu zápisu do 1. tříd ZŠ.

Ředitel školy proto mění termín zápisu na 21. a 22.4. 2020.


Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu minimálně do 12. dubna 2020 je změna termínu zápisu do 1. tříd ZŠ nezbytná.

Žádám proto o zveřejnění změny termínu zápisu do 1. tříd na 21. a 22. dubna 2020 na školním webu.  

Umožní-li to sitauce, proběhne dohodovací jednání o duplicitách v pátek 24. dubna 2020 od 9.00 hod. v zasedací místnosti RMČ (4. patro) budovy Úřadu MČ Praha 6.

Potvrzuji i termín školení k fungování evidenčního a rezervačního systému pro zápis do 1. tříd ZŠ: 24. března 2020 od 13.00 hod. v zasedací místnosti ZMČ (6. patro) budovy Úřadu MČ Praha 6. Vzhledem k omezení počtu účastníků se však bude moci za každou školu zúčastnit pouze jedna osoba.  p. Pilát přislíbil, že v předstihu zpracuje stručný manuál a dál platí možnost testování na odkazu: http://jakdoskoly.praha6.cz/zapis/

V platnosti zůstává i to, že evidenční a rezervační e-systém pro rodiče bude připraven ke spuštění 06. dubna 2020.

S poděkováním za spolupráci a s přáním klidného víkendu

metodik  Odboru školství

Zpráva vedoucího Odboru školství MČ Praha 6

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

s ohledem na aktuální vývoj situace a výskyt nových případů nákazy koronaviru COVID-19 (u dospělých – rodičů našich dětí) na území MČ Prahy 6 a na základě přijatých doporučujících opatření
krizivého štábu MČ Praha 6, Vás žádám o:

1) zajištění důkladného, opakovaného úklidu veškerých prostor škol za použití zajištěných mycích prostředků (např. savo – zde je nutné řídit se návodem na použití „koncetrace“, ale i jiných, které škola používá)
    důrazem na mytí  podlah a dotykových ploch – lavice, stolky,  toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří)
    – toto opaření prosím operativně zajistit dnes a opakovaně v průběhu víkendu (domluva na úklidu se zaměstnanci nutná);

2) stále platí  neorganizování dalších plánovaných hromadných akcí ( výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, studijních pobytů) popř. jejich přesun na pozdější vzdálenejší termíny;

3) zrušit  konání všech skupinových aktivitách jako jsou dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, výjezdy mimo školu, návštěvy kin či divadel apod..

4) v případě již zajištěných akcí (škol v přírodě, lyžařkých výcviků apod. v tuzemsku) doporučujeme:
   – ujistit se o stále trvajícím souhlasu zákonných zástupců,
   – sledovat aktuální vývoj situace a dodržet doporučení Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice;

5) v případě již zajištěných akcí v zahraničí, které nelze odvolat, doporučujeme:
   –  ujistit se o stále trvajícím souhlasu zákonných zástupců,
   – sledovat aktuální vývoj a doporučení Ministerstva zahraničí (riziková místa)
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

6) zvýšená hygienická opatření v případě stravování senioru ve školních jídelnách (vymezený prostor a čas pro stravování – úklid);

7) pozastavení pronájmů;

Stanovisko MŠMT a užitečné informace k:
– Omezení provozu školy nebo školského zařízení,
– Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy,
– Povinnosti ředitele škol či školských zařízení,
– Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice,
– Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí,
– Opatření ve vztahu k zaměstnancům
 naleznete na odkazu:http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

V případě eventuelního potvrzeného výskytu nákazy mezi zaměstnanci, žáky, dětmi Vaší školy a rodiči, Vás žádáme o neprodlené podání informace na OŠ ÚMČ Praha 6,
kontaktní e-mail: lsoustruznik@praha6.cz, tel: 778 770 714.

Krizový štáb MČ Praha 6 zasedá opět dnes  06.03.2020 v 16 hodin o aktuálním vývoji situace a přijatých opatření Vás budeme informovat.

S poděkováním za spolupráci

Mgr. Luděk Soustružník
     vedoucí odboru
     Odbor školství

Aktualizováno 10.3. – Preventivní informace ke koronaviru

10.3. Uzavření školy

Nařízením Ministerstva zdravotnicví se s účinností od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách.

Z tohoto důvodu bude také naše základní škola od zítřka, tj. od středy 11. 3. pro žáky uzavřena, opatření se týká také školní družiny a školní jídelny.

Všem dětem byly na středu až pátek automaticky odhlášeny obědy. Podobným způsobem budou odhlášeny také v příštím týdnu.

Škola bude pokračovat v systému „výuky na dálku“, který byl zahájen 9.3. Převážně to budou odkazy a jiné materiály pro samostatnou práci dětí doma. Protože se uzavření škol protáhne na příští týden, mohou se na stránkách objevit i základy nového učiva. Po nástupu do školy budou učitelé samozřejmě s dětmi opakovat a nové učivo vysvětlovat. Žádáme vás proto, abyste dohlédli na samostatnou práci dětí.

Sledujte prosíme další informace na www stránkách školy.

Níže umisťujeme informaci o uzavření škol,  dále odkaz na informace o ošetřovném, o které mohou rodiče požádat zaměstnavatele, a vlastní žádost.

Žádost o ošetřovné pro rodiče dětí mladších 10 let bude vydávána a potvrzována až na konci doby uzavření školy.

Informace k ošetřovnému

Žádost o ošetřovné

Nařízení ministerstva zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva školství k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol


V souvislosti s doporučením krizového štábu Prahy 6 vydává vedení školy tato opatření:

1)  Škola respektuje doporučení krizového štábu pro následující týden od 9.3.– 13.3.2020.

2) Nejedná se o volný týden bez výuky.

3) Výuka bude zajištěna formou zadávání úkolů přes www stránky školy nebo po domluvě s vyučujícími. Sledujte proto stránky školy,  v pondělí  odpoledne bude upřesněno.

4) Nezapomeňte dětem odhlásit obědy, na pondělí do 8.30 jako nemoc a ostatní dny běžným způsobem.

5) Výdej obědů bude redukován na jedno jídlo a nebude možný do přenosných nádob nebo pro ty, co přijdou pouze na oběd.

Opatřením se snažíme minimalizovat šíření viru. Situace je jistě nelehká pro rodiče, přesto věříme, že naše kroky podpoříte.

vedení školy


Z jednání krizového štábu Prahy 6:

Prosíme všechny rodiče, aby, bude-li to možné, nechali své děti příští týden doma (9.3.-13.3.). Všem nám to moc pomůže. Jedná se o druhý týden po skončení jarních prázdnin, který může být zásadní v souvislosti s inkubační dobou. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou školy v provozu.

 • během víkendu budou všechny školky a školy preventivně opět uklizeny virucidními prostředky
 • ČVUT dodá Praze 6 100 litrů desinfekčního gelu vlastní výroby pro sociální pracovníky
 • již přijatá opatření zůstávají v platnosti
 • platí i vydaná doporučení
 • doporučení platí i pro vysoké a soukromé školy

Zveřejňujeme dopis metodika Odboru školství MČ Praha 6:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji situace kolem výskytu nového koronaviru COVID-19 tlumočím následující doporučení zřizovatele, tj. členů Rady městské části Praha 6.

Ke stávajícím zásadám (viz e-mail vedoucího OŠ z 28.02.2020 11:24) ohledně zvýšených hygienických opatření, zrušit s okamžitou platností konání všech skupinových aktivitách jako jsou dny otevřených dveří, rodičovské schůzky, školy v přírodě, výjezdy mimo školu, návštěvy kin či divadel apod.. Dále omezit konání již sjednaných mimoškolních aktivit (např. pronájmy) tak, aby bylo zamezeno setkávání dospělých s dětmi ve škole.

O všech zrušených akcích rodiče, a případně veřejnost, informujte obvyklým způsobem i zveřejněním u hlavního vchodu a vyvěšením na webu.

Vzhledem ke skutečnosti, že nově infikovanou osobou je jeden z rodičů žáka ZŠ a MŠ A. Čermáka, vyčkejte na další informace, stanoviska a pokyny, které vzejdou z jednání krizového štábu MČ Praha 6.

V případě již objednaných zahraničních studijních pobytů je potřebné zvážit zejména lokalitu a termín akce. Pokud je možný posun termínu až na podzimní období (snižující i riziko hrozících storno poplatků – jak pro účastníky, tak školu), lze předpokládat, že MČ Praha 6 bude při posuzování žádostí o dotace zohledňovat odůvodněnou změnu termínů, míst i podmínek (např. účast žáků, kteří již uhradili zálohu na studijní pobyt v jarním termínu, avšak v případě přesunu na termín podzimní již žáky školy nebudou).

S přáním co nejvšedněji prožitých dnů  

metodik Odboru školství MČ Praha 6


V souvislosti s pokyny zřizovatele vydává vedení školy po dohodě s pedagogickým sborem tato opatření.

 • Třídní učitelé informují rodiče o této skutečnosti a dále, že budou následovat průběžně další informace dle situace a doporučení krizového štábu Prahy 6.
 • Do odvolání se ruší akce, kde by se setkávaly skupiny dětí z naší školy s jinými skupinami dětí z jiných škol.
 • Do odvolání se ruší akce, ve kterých se setkávají děti s dospělými.
 • Do odvolání se ruší třídní schůzky.
 • Do odvolání se ruší návštěvy divadel, muzeí, kin.
 • Do odvolání se ruší pronájmy učeben a tělocvičen jiným subjektům.
 • Do odvolání se ruší organizování škol v přírodě, na které k dnešnímu datu nebyly uzavřeny smlouvy. Ostatní, které jsou již administrativně v chodu, budou posouzeny individuálně, projednány s rodiči a jejich provozovateli.
 • Ruší se exkurze do Florencie 9.D.
 • Cestu do Anglie se pokusíme přesunout na podzim, pokud to nepůjde, bude zrušena.
 • Cesta do Francie se přesunuje na podzim.
 • Ruší se Den otevřených dveří.
 • Ruší se Velikonoční jarmark.
 • Plavání bude konzultováno s hygienickou stanicí a podle toho zvolen postup.
 • Na vývěsce školy a na webu školy budou zveřejněny informace pro veřejnost.
 • Dotazy z řad rodičů, které by byly podrobnějšího rázu, prosíme směřovat na tiskového mluvčího Prahy 6.
 • Prosíme rodiče, aby do odvolání omezili svůj vstup do prostor školy, vyčkali na recepci a své dotazy směřovali na recepční školy.
 • Prosíme předat všechny informace všem, kteří se k tomuto textu nemohou dostat.

Věříme, že nastalou situaci pochopíte a budete škole nápomocni v udržení bezproblémového chodu a kroků, které činíme v zájmu zdraví dětí.


Vážení rodiče, zveřejňujeme nám dostupné vybrané preventivní informace ke koronaviru.

Rodičům, kteří s dětmi o jarních prázdninách cestovali do oblastí postižených koronavirem, dáváme ke zvážení, jestli děti v následujícím týdnu pošlou do školy.

Informace Ministerstva zahraničních věcí ČR

Informační letáky:

 1. Doporučení pro cestovatele
 2. Obecné informace o koronaviru
 3. Leták ECDC
 4. Leták SZÚ
 5. Leták – jak si správně umýt ruce
 6. Leták WHO
 7. Leták – domácí zvířata

Zrušení květnového jazykového pobytu v Anglii

Vážení rodiče,

na základě pokynů zřizovatele v souvislosti s šířením koronaviru a s ohledem na ochranu zdraví dětí i pedagogů naší školy jsme se rozhodli pro zrušení květnového zájezdu do Anglie.

Aktuální situace se vzrůstajícím počtem nakažených nám ukazuje, že vycestovat do zahraničí je a v nejbližších měsících bude příliš rizikové. Vzhledem ke smlouvě uzavřené s CK Kristof jsme se museli rozhodnout rychle, neboť s prodlužujícím se čekáním a váháním by narůstaly storno poplatky, jež jsou součástí smlouvy, kterou jste přihlášením uzavřeli s cestovní kanceláří.

V současné chvíli činí storno poplatek 30% ceny zájezdu.

Přesunutí zájezdu na podzim jsme z několika důvodů zamítli. Nelze momentálně zaručit klidnou a bezpečnou situaci, pokud nevíme, jak se bude virová epidemie vyvíjet. Termín na přelomu října a listopadu, kdy bývá v Anglii velmi nepříznivé počasí a brzy se stmívá, není vhodný pro maximální naplnění programu. Hlavně ale velký počet účastníků tvoří žáci devátého ročníku, kteří již na podzim nebudou žáky naší školy. V tomto okamžiku nejsme schopni doplnit skupinu jinými zájemci, neboť v této nejisté době nevhodné k cestování nikdo jiný své děti nepřihlásí.

Věříme, že plně chápete naše rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli v zájmu maximální ochrany zdraví našich žáků.

V Praze 6.3. 2020

Odložení pobytu ve Francii

Vážení  rodiče,

s ohledem na mezinárodní situaci, rizika a nejistotu související s virovou nákazou, se organizátoři zájezdu s vedením školy rozhodli odložit termín cesty do Francie z dubna na říjen 2020.

Pokud je pro vás změna neakceptovatelná, bude vám záloha vrácena.