235 359 229
235 355 185
Žukovského 580/6, Praha, 161 00

Speciální pedagog ve škole

Speciální pedagog pomáhá dětem se speciálními potřebami na několika úrovních. Konzultuje s učiteli naplňování individuálního plánu dítěte, metodicky vede asistentky v podpůrných opatřeních. V individuálních lekcích pracuje s nedostatečně rozvinutými schopnostmi dítěte, které ho omezují v získávaní poznávacích dovedností.

Věnuje se dětem s logopedickými vadami, poruchami učení, poruchami koncentrace.

Při své činnosti vychází s posuzování SPC (specialního pedagogického centra) a z konzultací s učiteli i rodiči.

Pokud rodiče budou chtít rozhovor či radu, oslovte Mgr. Naďu Štuksovou ve škole (každou středu 7.45 – 16.00) nebo prostřednictvím emailu z.stuksa@seznam.cz, ci vzkazem s vaším telefoním číslem na recepci školy.

Hravá odpoledne ve škole
Jak do školy 2024-2025
Školní systém, elektronická ŽK
Strava.cz - přihlášení
Jídelníček
Mapa spádovosti
Strava.cz - informace
3D model školy
Sportovní areál
Volná místa